Menu Prohledat web KVH EN

V. konference k Ceně Václava Havla za lidská práva (Zahájení: Michael Žantovský)

V demokratických společnostech panuje zásadní shoda na důležitosti lidských práv a jejich dodržování. Tento konsensus však doznává trhliny, pokud se některá lidská práva dostanou do zdánlivého či skutečného konfliktu s jinými důležitými společenskými zájmy jako jsou bezpečnost, prosperita či většinový princip demokracie. Těmito konflikty a jejich řešením se zabývala V. mezinárodní konference k Ceně Václava Havla za lidská práva, kterou uděluje Knihovna Václava Havla společně s Parlamentním shromážděním Rady Evropy a Nadací Charty 77. Konferenci zahájil Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla.