Menu Prohledat web KVH EN

Alice Koubová: „Odolnost je schopnost absorbovat rušivé podněty a adaptovat se.“

Pojem „odolnost“ čili resilience se objevuje v souvislosti s potřebou čelit, projít a zpracovat krize, které prožíváme na rovině individuálních životů, společnosti i socio-ekologických systémů. Je přínosný z mnoha důvodů, a to jak prakticky, tak i teoreticky. Obsahuje ale i skrytá rizika. O to přitažlivější je pokusit se o jeho podrobnou analýzu a interpretaci.

Přednáška filozofky a performerky Alice Koubové v rámci série Svobodná akademie.