Menu Prohledat web KVH EN

‚‚Nepotlačujme pocit vlastní nepatřičnosti.‘‘ Filosofka Tereza Matějčková o ironii a moralizování v přednášce Svobodné akademie

Dramatik Havel proslul jako ironik; prezidenta Havla leckdo považoval za moralizátora. Nejedná se o rozpor: ironik i moralizátor upozorňují na něco, co je nepřítomné, ale přesto důležité. Tím poukazují k jinému motivu Havlova díla: ve světle ctností jsme nepatřiční, ba trapní. Ale právě zde se rodí ironikův i mravokárcův úšklebek. Nakolik víme, že bychom měli být jiní, je dojem trapnosti živlem ironie a moralizování, ale hlavně: možná je živlem člověka samého.

SVOBODNÁ AKADEMIE

Nový cyklus veřejných přednášek jedenkrát za měsíc na půdě Knihovny Václava Havla. Přední čeští i zahraniční intelektuálky a intelektuálové vybírají z pěny dní nadčasová témata, která přesahují každodenní problémy společnosti. Záznamy přednášek na www.havelchannel.cz