Menu Prohledat web KVH EN

Lenka Horňáková-Civade: Symfonie o novém světě

V novém románu Lenky Horňákové Civade, který se dostal do užšího výběru ceny Prix Renaudot 2019, nacházíme znovu téma hledání svobody. Tentokrát je představované nejen silnou hrdinkou, ale také mužem možná poněkud obyčejným, ale zároveň výjimečně zodpovědným. „Knihou se vinou příběhy dvou lidí, jejichž osudy se poprvé protnou v roce 1938: Božena, s dítětem v náručí, přichází do Marseille, aby se odtud dostala do Ameriky, do země zaslíbené. Vladimír je v Marseille nový konzul ještě mladé československé republiky. Československo ale záhy zaniká a Vladimír stojí před nesnadnou volbou mezi loajalitou a vzdorem.” S autorkou hovořila Anna Kubišta. Večer pořádá Francouzský institut v Praze, Knihovna Václava Havla a nakladatelství Argo.