Menu Prohledat web KVH EN

Život po návratu z ulice (24. 9. 2020)

Nemají domov, ale chtějí být přínosní pro společnost. Co spojuje organizace jako Kuchařky bez domova, Pragulic či Přestupní stanice? Jsou místem, které mění životy – poskytují práci a zázemí lidem bez domova. Přijďte si poslechnout, jak vznikaly inovativní projekty, které vrací lidi bez domova zpět do společnosti, upozorňují na problematiku bezdomovectví, bourají předsudky a propojují lidi bez domova a s domovem. Hosté: Eva Dudová, zakladatelka Přestupní stanice, Magdalena Hrdličková za projekty Jako doma a Jídelna Kuchařek bez domova, a pan Roman, průvodce z organizace Pragulic Na úvod besedy sociolog Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Petr Holpuch představil výsledky celorepublikového sčítání lidí bez domova. Debatu moderoval Martin Churavý. Akci pořádal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla.