Menu Prohledat web KVH EN

Občanská společnost v ohrožení? Její aktuální role 30 let poté (2. 12. 2019)

Rok 1989 býval z hlediska střední Evropy vnímán jako „rok zázraků“, kdy se svoboda a demokracie postupně etablovaly v zemích rozpadajícího se východního bloku. S nově nabytou svobodou přicházely i do té doby netušené možnosti a někdejší disidentská uskupení stála u zrodu formující se občanské společnosti. Co doopravdy zbylo z onoho zázraku po 30 letech reálné zkušenosti s liberálně demokratickým vládnutím? O aktuální roli občanské společnosti a o jejím postavení dnes hovořil člen správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové biskup Václav Malý a výkonný ředitel Nadace OSF Robert Basch. V průběhu besedy představila Paulina Tabery, vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, klíčové poznatky z výzkumu názorů české veřejnosti na listopadovou revoluci a na změny politického a ekonomického systému. Debatu moderoval Martin Churavý. Pořádala Knihovna Václava Havla ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové. VIDEO (c) Česká televize