Menu Prohledat web KVH EN

Diskuse s Markem Orko Váchou (16. 9. 2019)

Lidská slušnost – handicap, nebo výhoda? Aneb mohu přežít s etickými zásadami a morálním přístupem v této společnosti? Diskutovali jsme s Markem Orko Váchou. Setkání realizované ve spolupráci s ICF ČR, českou pobočkou Mezinárodní federace koučů, mělo dva záměry: představit člověka, který je vnímán jako představitel etického chování a jednání a současně člověka, který má v oblasti etiky schopnost sdílet s posluchači své znalosti a zkušenosti. Jak vnímá dnešní společnost etiku, mravnost a morálku, jak může profese kouče být nápomocna k šíření etických, mravních a morálních hodnot a postojů. To byla témata, která jsme v rámci debaty otevřeli. Marek Vácha je římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Na akademické půdě působí ve funkci přednosty Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK, kde je i předsedou akademického senátu.