Menu Prohledat web KVH EN

Knihovnu Václava Havla od září povede Michael Žantovský

19. květen 2015

Ilustrace

Správní rada Knihovny Václava Havla, o.p.s., dnes vzala na vědomí rezignaci ředitelky Marty Smolíkové k 31. srpnu tohoto roku. Od 1. září se funkce ředitele ujme Michael Žantovský.

Michael Žantovský byl prvním mluvčím, tiskovým tajemníkem a politickým koordinátorem prezidenta Václava Havla. Šest let působil jako senátor Parlamentu České republiky a předseda jeho Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Jako velvyslanec České republiky strávil řadu let v zahraničí, působil ve Spojených státech, v Izraeli, a naposledy ve Velké Británii. Je předsedou správní rady Aspen Institute Prague a členem programové rady Fora 2000. Vyučoval amerikanistiku na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity a evropsko-americké vztahy na pražské pobočce New York University. Patří k významným českým textařům, publicistům a překladatelům z anglické literatury. V loňském roce vydal v angličtině životopisnou knihu Havel, která byla přeložena do řady jazyků, včetně češtiny, a setkala se s vřelým přijetím, včetně ocenění Životopis roku 2014 listem Guardian a titulu Český bestseller 2014 ve své kategorii.

„Michael Žantovský je jednou z nejvýraznějších postav veřejného života v České republice od Sametové revoluce. Ať již šlo o politiku, diplomacii nebo literaturu, všude propagoval hodnoty a myšlenky, které sdílel s Václavem Havlem. Jsem nesmírně ráda, že právě taková osobnost stane v čele Knihovny Václava Havla a naváže na práci Marty Smolíkové. Té bych ráda poděkovala za její nasazení, s kterým v posledních třech letech prosazovala dobré jméno Knihovny a také ji manažersky ukotvila,“ uvedla Michaela Bakala, místopředsedkyně správní rady KnVH. Pod vedením Marty Smolíkové byl rozvinut program, archivní, badatelská a publikační činnost. V loňském roce se KnVH přestěhovala do Ostrovní ulice na Starém městě pražském, kde je veřejnosti přístupná interaktivní expozice Václav Havel v kostce, badatelna i akce pro veřejnost.

Marta Smolíková pracovala do vstupu ČR do EU pro Nadaci Open Society Fund, kterou financoval George Soros, kde vedla program pro umění a kulturu, po té založila Centrum ProCulture pro kulturní politiku, zabývala se advokačními aktivitami ve prospěch umění a kultury a managementem umění. Byla navržena stranou Zelených na post ministryně kultury do úřednické vlády Jana Fischera. Vyučuje kulturní politiku na DAMU a Masarykově univerzitě.

Knihovna Václava Havla byla založena jako nestátní nezisková organizace Dagmar Havlovou, Karlem Schwarzenbergem a Miroslavem Petruskem, je dlouhodobě financována Nadací Zdenka a Michaely Bakala, dále granty, dary či výnosy z vlastní činnosti.

Mezi nejvýznamnější dlouhodobé mezinárodní projekty KnVH patří Cena Václava Havla za lidská práva, udělovaná od roku 2013 ve spolupráci s Radou Evropy a Nadací Charty 77, aEvropské dialogy Václava Havla, jejichž leitmotivem je snahaotevřít a vést diskusi o tématech určujících směřování současné Evropy s přihlédnutím k evropskému duchovnímu odkazu Václava Havla. Dalším dlouhodobou aktivitou je spolupráce s designérem Bořkem Šípkem, autorem tzv. Laviček Václava Havla při zřizování pamětních míst.

V uplynulých třech letech Knihovna VH uspořádala desítky debat na aktuální politická a společenská témata, autorských čtení, divadelních představení, koncertrů, přednášek zabývajících se nejrůznějšími fenomény novodobé historie a přívítala celou řadu významných osobností: Natálii Gorbaněvskou, Madeleine Albrightovou, Joachima Gaucka, Anne Applebaumovou, Michaila Chodorkovského, disidenty z Běloruska, Ukrajiny, Ruska, Barmy i Severní Koreje.

Knižní nabídka KnVH se za období 2012–2015 rozrostla o více než dvě desítky titulů, přibližujících život a dílo Václava Havla (tematické výbory Havlových textů o divadle, politické perzekuci, soubory esejů a státnických projevů), jeho rodiny (Miloš Havel) a přátel (Zdeněk Neubauer, Zdeněk Urbánek, Pavel Juráček). Vydání elektronických Spisů Václava Havla je naplánováno na léto 2015.

Digitální archiv Knihovny VH v současné době zahrnuje více než 45 000 položek. Vedle toho KnVH za působení Smolíkové získala literární archiv Pavla Juráčka, rozsáhlý fotografický archiv Oldřicha Škáchy a další menší celky, které dokumentují moderní českou historii s důrazem na šíření myšlenek a díla Václava Havla, dramatika, bojovníka proti totalitě, vůdce sametové revoluce 1989, československého a českého prezidenta i symbolu ostražitosti vůči jakékoli zvůli moci. Díky archivu se KnVH stala koproducentem dokumentárních snímků Olga Miroslava Janka aŽivot podle Václava Havla, který loni natočila Andrea Sedláčková.

Sdílet

Facebook | Twitter