Menu Prohledat web KVH EN

Poslední rozloučení s Rudolfem Němcem

26. březen 2015

Ilustrace

Poslední rozloučení s akademickým malířem Rudolfem Němcem, který zemřel 12. března 2015 ve věku nedožitých 79 let, se koná v úterý  31. března v 15 hodin v kostele sv. Jiljí na Starém městě v Praze. Rudolf Němec patřil mezi blízké přátel Václava Havla.

Rudolf Němec studoval na Vyšší uměleckoprůmyslové škole v Praze na Žižkově a po jejím absolvování v letech 1955 až 1961 navštěvoval pražskou Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Působil v ateliéru Antonína Strnadela a věnoval se užité grafice.

I přes tyto zkušenosti vedla malířova cesta k malbě. V polovině 60. let, která přinášela nové tendence a odklon od abstrakce, se ve svých obrazech vrací Němec zpět k realitě, k figurálnosti. Z počátku své tvorby čerpal inspiraci z díla francouzského umělce Yvese Kleina.

Jako jeden z hlavních představitelů takzvané Nové figurace se Rudolf Němec angažoval v netradičních technikách malby. Častým způsobem jeho projevu se stalo obtiskování barev nanesených na různé části těla přímo na papír nebo plátno.

Využívání nových výrazových prostředků bylo jedním ze základních charakteristických rysů Němcovy tvorby. Středem umělcova zájmu se téměř od počátku tvorby stala lidská postava. Za pomocí siluet, vystřižených z fotografií a následně zvětšených, vytvářel různobarevné optické vjemy. Na počátku 70. let vznikaly obrazy siluet za pomocí různých šablon a stříkacích pistolí. V rámci křižovnické školy se Němec věnoval studiu vztahu světla a prostoru.

S příchodem 80. let se v tvorbě Rudolfa Němce objevovaly rysy abstraktní figurace, vytvářel figurální objekty z různých nalezených předmětů.

Sdílet

Facebook | Twitter