Menu Prohledat web KVH EN

Divadlo U stolu uvedlo Audienci s jednoaktovkou Katastrofa

10. březen 2015

Ilustrace

Nejznámější „Vaňkovka" Audience společně s jednoaktovkou Katastrofa, kterou její autor, nositel Nobelovy ceny za literaturu Samuel Beckett dedikoval v roce 1982 dlouhodobě vězněnému a vážně nemocnému Václavu Havlovi.

Uvedením Havlovy hry Audience se Divadlo U stolu vrací ke svému někdejšímu záměru z doby svých počátků. Jako svou druhou preméru připravovalo už v roce 1989, po dohodě s autorem, právě Audienci ve spojení s výběrem z Havlových vězeňských dopisů. Listopad 89 nastudování přerušil a z inscenace se realizovala jen její druhá část, uvedené pod názvem Pět dopisů Olze.

Vnitřním svorníkem obou částí bylo téma lidské identity a její krize, tedy téma, kterým se zabývají, jak autor sám nejednou zdůraznil, všecky jeho hry a které rovněž reflektuje ve svých vězeňských dopisech.

Řada inscenací Audience za uplynulé čtvrtstoletí prokázala živost, nosnost a divadelní přitažlivost tohoto textu. Inscenace Divadla U stolu se k titulu vrací u vědomí toho, že téma krize identity neztrácí svou naléhavost ani ve změněných dobových společenskopolitických podmínkách a přesahuje vázanost textu na dobu svého vzniku.

Toto téma umožňuje sjednotit do jednoho večera Audienci spolu s Katastrofou Samuela Becketta věnovanou Václavu Havlovi v době jeho věznění, která zrcadlí toto téma specifickým způsobem. Obě hry tak ze svého úhlu pohledu obracejí pozornost k živé otázce postavení člověka v soudobém světě a obrany jeho lidskosti.

Režie: Ivo Krobot

Dramaturgie: Petr Oslzlý

Scéna: Jan Konečný

Kostýmy: Alice Novotná

Hudební spolupráce: Zdeněk Kluka

Pohybová spolupráce: David Strnad

Překlad Katastrofy: Eva a Petr Oslzlí

Hrají:

Audience

Jan Kolařík – Sládek, Alfred Texel – Vaněk

Katastrofa

Jan Kolařík – Režisér

Růžena Dvořáková / Kristýna Hulcová – Jeho asistentka

Alfred Texel – Protagonista

Tomáš Tušer – Lukáš, osvětlovač za scénou

Premiéra: 7. 3. 2015 a 8. 3. 2015 / Reprízy: 10. 3., 18. 3., 7. 4. 2015

Sdílet

Facebook | Twitter