Menu Prohledat web KVH EN

Pomník Milady Horákové

27. červen 2014

Ilustrace

Dnes, v den 64. výročí popravení JUDr. Milady Horákové, vyhlásil Nadační fond Stránský architektonicko-výtvarnou soutěž na její sochu. Vítěz bude vyhlášen symbolicky dne 17. listopadu 2014 a zhotovené návrhy budou vystaveny v Topičově salonu na Národní třídě v Praze. Pomník bojovnice proti nacismu i komunistickému totalitnímu režimu bude stát v parčíku na konci Sněmovní ulice na tzv. Pětikostelním náměstí.

„O soutěž již projevila zájem řada umělců z celé České republiky. Lze očekávat, že další budou nyní po vyhlášení soutěže přibývat. Projekt je načasován symbolicky. Zároveň ale přichází v době, kdy nejen po prvních pětadvaceti letech svobody od totality, ale vlastně téměř po čtyřech staletích od bitvy na Bílé hoře, vyvstávají před naším národem otázky spojené s hledáním české identity,“ konstatoval MUDr. Martin Jan Stránský, který Nadační fond Stránský zastupuje, a dodal: „Právě z tohoto důvodu má projekt celostátní a dokonce i mezinárodní význam.“

Reprezentativní místo pro sochu Milady Horákové bylo vybráno na základě důkladného projednání soutěžní poroty se širokou a profesionální reprezentací všech patřičných místních organizací a dotčených orgánů. Mezi nimi nechyběla samozřejmě ani Česká komora architektů, která spolupracovala při tvorbě podmínek soutěže a Odbor památkové MHMP. Nadační fond Stránský se zabývá právy občanů a nese jméno Jaroslava Stránského, bývalého ministra spravedlnosti a prvního děkana Masarykovy univerzity v Brně. Ministr kultury Mgr. Daniel Herman myšlenku pomníku podporuje. V neposlední řadě má tento projekt i podporu Jany Kánské, dcery JUDr. Milady Horákové. 

Pro úhradu nákladů na realizaci unikátního pomníku JUDr. Milady Horákové zřídil Nadační fond Stránský speciální transparentní konto 8123455001/5500. „Vyzýváme každého skutečného Čecha, Češku či organizace, které v naší zemi působí, aby nám pomohli finančním příspěvkem vybudovat skutečně čestnou připomínku lidské odvahy, morálky a národní hrdosti – právě tyto atributy bychom si totiž v dnešní době měli jako národ více a více uvědomovat,“ podotkl MUDr. Martin Jan Stránský.

Členy poroty pro architektonicko-výtvarnou Soutěž o návrh pomníku dr. Milady Horákové jsou:
Prof. Jan Hendrych – sochař, vedoucí pedagog AVU v Praze
Akad. arch. Jan Kerel – architekt
PhDr. Jaromír Zemina – historik umění, teoretik moderního umění
Ing. Štěpán Špoula – krajinářský architekt, sekce detailu města v IPR hl. m. Prahy
Zdeněk Lukeš – architekt, historik architektury
Vít Rozehnal – člen správní rady společnosti OPONA o.p.s.
MUDr. Martin Jan Stránský – zastupitel MČ Praha 1
Ing. Pavol Škrak – radní pro kulturu MČ Praha 1
Jan Krejčí, MBA – radní pro finance MČ Praha 1

Podmínky soutěže a kontakty najdete: 
www.nfstransky.cz
www.praha1.cz
www.cka.cz

Sdílet

Facebook | Twitter