Menu Prohledat web KVH EN

Václav Havel očima Jiřího Suka

18. březen 2014

Ilustrace

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na seminář Ústavu pro soudobé dějiny, který se bude konat ve středu 26. března 2014 od 16 hodin v knihovně ÚSD, Vlašská 9, Praha 1. Tématem semináře bude kniha Jiřího Suka (ÚSD) Politika jako absurdní drama - Václav Havel v letech 1975-1989.

Sukova kniha je právem chápána jako první historicko-kritický Havlův „disidentský“ životopis. Co představuje z hlediska našeho dosavadního historického poznání nejen Havlovy biografie, ale dějin českého a československého disentu? Co přináší nového, anebo co v ní chybí? Kam by se „havlovská studia“ v Česku i zahraničí měla vyvíjet dále? Upravuje Suk náš pohled na Havla jako stěžejní postavu našich nejnovějších dějin, politického myslitele nadnárodního významu či globální mediální ikonu postmoderního věku? Co jeho kniha znamená pro naši současnou reflexi soudobých dějin? 

To jsou některé z otázek, nad kterými se povede panelová diskuze. V ní vedle autora vystoupí Pavel Barša (ÚMV - FF UK), Petr Pithart (PF UK), Robin Ujfaluši (ECES FF UK) a Milan Znoj (FF UK)

Sdílet

Facebook | Twitter