Menu Prohledat web KVH EN

Za Karlem Krausem

17. březen 2014

Ilustrace

V sobotu 15. března 2014 zemřel významný český teatrolog, dramaturg a překladatel. Bylo mu 94 let.

Václav Havel si Karla Krause velice vážil. V letech 1986–1989 ho přizval ke spolupráci na samizdatovém periodiku O divadle. K. Kraus se stal vynikajícím šéfredaktorem tohoto sborníku, který V. Havel považoval za „v samizdatové produkci novum“, jak napsal v dopise Františku Janouchovi v roce 1986. Časopis byl důsledně redigovaný, s pevnou koncepcí, na svou dobu nezvykle otevřený, s vysokou odbornou úrovní a širokým záběrem a výrazně přispěl ke sbližování disidentské, zakázané kultury s tzv. šedou zónou, více či méně oficiálními divadelníky. K. Kraus byl také jedním z těch, kteří po tzv. Palachově týdnu v lednu 1989 formulovali petici kulturních pracovníků za propuštění Václava Havla, a výrazně se zasloužil o její šíření a pravidelné zveřejňování překvapivě velkého množství signatářů v zahraničních rozhlasových stanicích.

Sdílet

Facebook | Twitter