Menu Prohledat web KVH EN

Václav Havel poctěn Kongresem USA

12. březen 2014

Ilustrace

V úterý 11. března 2014 přijal Kongres Spojených států amerických, nejvyšší zákonodárný orgán USA, rezoluci č. 506 oceňující život a odkaz Václava Havla.

Ve čtyřstránkovém textu rezoluce, zmiňujícím celkem patnáct důvodů, proč se zákonodárci k tomuto kroku rozhodli, se mimo jiné praví, že Václav Havel byl světově proslulým ochráncem lidských práv, svým působením – ať již v Chartě 77 či VONSu – neohroženě čelil komunistické perzekuci v období studené války a po sametové revoluci v roce 1989 výrazně napomohl obnově demokracie v Československu a v České republice.

Rezoluce oceňující život a duchovní odkaz Václava Havla byla přijata jako rozhodnutí o umístění busty Václava Havla v prostorách Kongresu Spojených států amerických. Busta by měla být instalována na podzim tohoto roku z iniciativy Vaclav Havel Library Foundation v New Yorku, jako připomínka 25. výročí sametové revoluce.

Ed Roy, předseda Výboru zahraničních věcí Kongresu, komentoval přijetí rezoluce těmito slovy: „Jako hrdý autor této rezoluce dnes vzdávám čest životu a odkazu výjimečného muže, Václava Havla. Za narůstající krize na Ukrajině je důležité připomenout si život muže, který vyvedl občany Československa z područí Sovětského svazu a hrál hlavní roli při zakládání ne jen jedné, ale hned dvou pulsujících evropských demokracií: České republiky a Slovenské republiky.“

Bustu vytvoří Lubomír Janečka, sochař českého původu žijící ve Spojených státech, který je i autorem busty Václava Havla pro sídlo Rady Evropy ve Štrasburku, na jejíž realizaci se podílela Knihovna Václava Havla se sídlem v Praze. Busta ve Štrasburku byla instalovaná krátce před prvními nedožitými narozeninami Václava Havla dne 2. října 2012.

Obdobný zákon, i když formulačně mnohem méně obsáhlý – zákon o zásluhách Václava Havla – schválily obě komory Parlamentu České republiky a po té prezident Václav Klaus v březnu roku 2012.

Sdílet

Facebook | Twitter