Menu Prohledat web KVH EN

Magisterská specializace UK nyní nese jméno Václava Havla

27. září 2013

Ilustrace

Ve čtvrtek 26. září Univerzita Karlova slavnostně pojmenovala svou magisterskou specializaci po Václavu Havlovi. Studenti v rámci Václav Havel EUROPAEUM MA programme mají možnost studovat evropská studia na prestižních evropských univerzitách.

Magisterský program organizuje Univerzita Karlova ve spolupráci s univerzitami v Oxfordu, Paříži a Leidenu. Garantem projektu je sdružení EUROPAEUM, asociace prestižních evropských univerzit. Absolventi programu obdrží titul „Václav Havel scholar“.

„V osobě Václava Havla spatřujeme člověka řídícího se po celý život silnými morálními a čestnými zásadami. A také to byl nejen výborný dramatik, ale též skvělý politik. Proto jsme se rozhodli pojmenovat po něm tuto specializaci evropských studií“,uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl.

Studium je dvouleté a je rozděleno do čtyř semestrů. Propojuje pole evropské politiky, evropské soudobé dějiny, evropské sociálně právní a geografická studia a evropské mezinárodní vztahy. Zahrnuje pobyt na partnerské univerzitě, účast na dvou jarních školách v Oxfordu za účasti posluchačů a pedagogů partnerských univerzit a psaní a obhajobu diplomové práce pod dvojím vedením. Program je určen studentům magisterského cyklu Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK. Absolventi získají vedle magisterského titulu domovské univerzity i certifikát vydaný sdružením EUROPAEUM v Oxfordu.

Sdílet

Facebook | Twitter