Menu Prohledat web KVH EN

Václav Havel: Jednou budem dál

29. květen 2013

Ilustrace

Václav Havel: Jednou budem dál

V souvislosti s výroky prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka, pronesenými během oficiální návštěvy premiéra Nečase v Rusku („Myslím si, že při misích, kde se jedná o konkrétních věcech a spolupráci, by se do toho tyto věci (lidská práva, pozn. red.) zatahovat neměly,“ a o tom, že Václav Havel „Prospíval demokracii, ale ne byznysu.") si Vás dovolujeme upozornit na projev Václava Havla ze 14. 11. 2009:

Václav Havel: Jednou budem dál

(...)
V českém veřejném a politickém životě lze vysledovat zhruba dvě základní tradice: tradici řekněme masarykovskou, pro níž je otázka česká otázkou lidskou a která se hlásí k naší spoluodpovědnosti za svět, a tradici sobecky čecháčkovskou, která se dívá na všechny cizince s nedůvěrou a trvale je podezírá, že nám chtějí ublížit. Když se to smí, velmi halasně vykřikují nositelé této tradice cosi o našich blíže nespecifikovaných národních zájmech, a když se to nesmí, naopak se přihrbí, začnou se starat sami o sebe a vyčkávat, jak to všechno dopadne.

Věřím, že se u nás bude – zvlášť s příchodem nových a předchozími poměry už nepoznamenaných generací – prosazovat víc ta první tradice, než ta druhá. Věřím, že za dvacet let nebudeme sklízet mezinárodní pozornost siláckým bojem s velkými státy o svůj význam, ale způsobem svého bytí na světě, mírou své spoluodpovědnosti za celek, svými dobrými nápady, které nabízíme všem do společného vlastnictví.

Odpovědností za svět rozumím mimo jiné i nelhostejnost k osudu všech, o nichž víme, že tak či onak trpí. Nemůžeme – a v tomto globálně propojeném světě obzvlášť – být lhostejní k těm, kdo jsou utlačováni, a nepodporovat ty, kteří usilují o svobodu. Nemůžeme hlásat svobodu jednotlivce a zároveň se nesolidarizovat s nesvobodnými. Nemůžeme jen proto, že se bojíme o nějaké zakázky, mlčet ke zjevnému porušování lidských práv. Dokud považujeme lidskou svobodu a lidská práva za pouhou nadstavbu materiální základny, nejsme na tom jako společnost dobře. 

To se změní, protože se to musí změnit. 

(...)

Plné znění projevu je možné si po bezplatné registraci přečíst v Digitálním archivu Knihovny Václava Havla:http://archive.vaclavhavel-library.org/kvh_search/?mainBody=itemDetail&docId=3890&searchResultViewType&q=Jednou budem dál&language=&searchType=&viewType=

Sdílet

Facebook | Twitter