Menu Prohledat web KVH EN

Sdělení rektora k jmenování doc. Putny profesorem

17. květen 2013

Ilustrace

Ministr školství mě telefonicky informoval o tom, že prezident republiky se údajně rozhodl nevyhovět návrhu Vědecké rady Univerzity Karlovy a nejmenovat doc. Mgr. Martina Putnu, Dr. profesorem.

Jde o situaci, která se naprosto vymyká obvyklému postupu, podle něhož odborně podložené a v přísném řízení schválené návrhy univerzity po projednání ve vládě prezident republiky vždy podepsal a nové profesory slavnostně jmenoval.
Pokud by tedy prezident Zeman opravdu návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy neakceptoval, aniž by k tomu byly skutečně vážné, objektivní důvody, šlo by o zcela bezprecedentní akt.
Proto jsem se dnes rozhodl písemně požádat prezidenta republiky o zevrubnou informaci k této záležitosti. Nedojde-li k jejímu vyjasnění, předpokládám, že se tímto znevážením odborných hledisek budou zabývat Vědecká rada i Akademický senát UK na svých zasedáních v příštím týdnu. 

prof. Václav Hampl 
rektor Univerzity Karlovy
V Praze 17. května 2013

http://www.scribd.com/doc/142020409/Sdeleni-Rektora-Iforum

Martin C. Putna působil jako ředitel Knihovny Václava Havla a je mimo jiné též životopisu Václava Havla: Václav Havel. Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století.

Sdílet

Facebook | Twitter