Notice: Undefined index: thumb in /home/www/vaclavhavel.cz/www/vaclavhavel.cz/sys/head.php on line 24
Václav Havel – svědomí lidstva - Knihovna Václava Havla
Menu Prohledat web KVH EN

Václav Havel – svědomí lidstva

7. leden 2012

Zpráva o smrti Václava Havla, významného dramatika a iniciátora Charty 77, který zemřel 18. prosince, hluboce zarmoutila čínské občany, kteří před třemi roky podepsali Chartu 08, v níž se dožadují demokracie a dodržování lidských práv. Od tohoto temného (smutného) dne společně truchlíme s lidmi na celém světě. Spolu s nimi vzpomínáme na Václava Havla, s neskonalou úctou k tomuto velkému obhájci univerzálních lidských práv. Jeho rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast a všem českým občanům vzkazujeme, že s nimi sdílíme jejich smutek. Smrt Václava Havla není ztrátou jen pro Českou republiku, je ztrátou pro celý svět a pro všechny ty, kteří bojují za svobodu, demokracii a lidská práva.

Václav Havel mnohokrát podpořil demokracii a lidská práva v Číně:

Důrazně odsoudil masakr ze 4. června 1989, kdy komunistický režim potlačil za pomoci tanků v Pekingu pokojnou studentskou manifestaci za demokracii. Když v roce 1999 zorganizovali studenti na Harvardově univerzitě u příležitosti desátého výročí tohoto masakru vzpomínkovou akci, Havel – tehdy již president své země – napsal otevřený dopis, ve kterém vyjádřil svou podporu demokratickým silám v Číně.

Neochvějně podporoval Chartu 08 a její volání po demokracii a lidských právech. V prosinci 2008 Liu Xiaobo, Zhang Zuhua a mnoho dalších Číňanů, inspirovaných Chartou 77 a vlastním svědomím sepsali Chartu 08, ve které se domáhají „svobody, demokracie, lidských práv a ústavního principu“. Havel okamžitě vyjádřil plnou podporu této iniciativě. 19. prosince 2008 napsal článek do Wall Street Journal, ve kterém srovnává Chartu 08 s Chartou 77 a chválí autory Charty 08 nejen za jejich postoj, ale i za to, že se dožadují „lepší ochrany životního prostředí, odstranění rozdílu mezi městem a venkovem, lepšího sociálního zabezpečení a za to, jak se snaží vyrovnat s případy porušování lidských práv, ke kterým docházelo po celá desetiletí.“ Hovořil o tom, jak širokému ohlasu se těší myšlenky vyjádřené v Chartě, důkazem čehož je rozmanitost (různorodost, pluralita) jejích signatářů. Odsoudil pronásledování autorů Charty Liu Xiaobo, Zhang Zuhua a dalších a napsal, že „čínská vláda by se měla poučit historie Charty 77. Zastrašování, propagandistické kampaně a represe nemohou nahradit rozumný dialog“. V článku, který později napsal do The New York Times, hovoří o tom, že „Charta 08 nastínila alternativní vizi čínského vývoje a kritizuje oficiální linii, podle které jakákoliv rozhodnutí o případných reformách jsou výsadním právem státu. Charta 08 dále povzbudila mladé Číňany k aktivnímu občanství a odvážně prosazuje právní stát a ústavní demokratické řízení založené na existenci více politických stran“. 11. března 2009 v rámci pražského  mezinárodního festivalu filmů o lidských právech Jeden svět reprezentoval (vedl, předsedal) Václav Havel porotu pro udělení ceny Homo Homini, která byla udělena Liu Xiaobo a všem, kdo podepsali Chartu 08.

Vyzýval k propuštění Liu Xiaobo a všech politických vězňů. V období 2008-2010, kdy pekingský režim zadržoval, zatkl a odsoudil Lia Xiaobo za jeho působení v Chartě 08, Václav Havel bedlivě sledoval všechno, co s tímto případem souviselo.

Když čínské úřady odsoudily Liu Xiaobo na jedenáct let do vězení, Václav Havel vyjádřil několika způsoby své rozhořčení. Nejprve vyjádřil svůj soucit manželce Liu Xiaobo, paní Liu Xia, dále pak kritizoval pekingský režim za morální selhání ve věci pošlapávání (dodržovaní) lidských práv. Postavil se také do čela mezinárodní iniciativy, na které se podílel biskup Tutu z Jižní Afriky, Dalajlama a další uznávané osobnosti. Společně nominovali Liu Xiaobo na Nobelovu cenu míru. Když pak tuto prestižní cenu Liu skutečně získal, znamenalo to i zviditelnění Charty 08. Její význam posílil v Číně i na mezinárodním poli. Liu Xiaobo se stal duchovním vůdcem čínského hnutí za demokracii a lidská práva a z Charty 08 se stal naprosto klíčový dokument a hlavní symbol tohoto hnutí.

Ze všech těchto důvodů považujeme smrt Václava Havla za obrovskou ztrátu pro hnutí za demokracii a lidská práva v Číně.

Ve svém zármutku mu vzdáváme svůj hold.

Vážený Václave Havle,

-  univerzální lidská práva, která vy jste hájil, jsou stejná pro všechny lidi, jsou to stejná práva, která hájíme i my

-  svoboda a demokracie, o které jste usiloval, jsou stejnou svobodou i demokracií, o něž usilujeme my

-  vaše Charta 77 a naše Charta 08 patří do stejné rodiny.

Zavazujeme se, že budeme pokračovat v činnosti Charty 08 v Číně a prosazovat ideály demokracie a lidských práv, které jsou nám společné. Vyzýváme své spoluobčany, kteří podobně vnímají současnou krizi, kteří cítí zodpovědnost a poslání – a to bez ohledu, jestli jsou členy vlády nebo ne a bez ohledu na jejich sociální postavení - aby překonali drobné neshody a přisvojili si cíle občanského hnutí kolem Charty 08 a pomohli nastolit novou budoucnost čínské společnosti. Jsme přesvědčeni, že sen o svobodné a demokratické Číně založené na ústavě a  vládě zákona je splnitelný v blízké budoucnosti.

Odpočívejte v pokoji, vážený Václave Havle.

Související akce

Sdílet

Facebook | Twitter