Menu Prohledat web KVH EN

Vladimír Vokolek

27. leden 2011

Ilustrace

*1. 1. 1913 Pardubice, † 23. 7. 1988 Ústí nad Labem

Vyrůstal v umělecky plodném rodinném prostředí, starší bratr

Vlastimil byl významný nakladatel, druhý bratr Vojmír byl malíř,

grafik a sochař. Debutoval třemi knihami v rodinné edici

Lis tří bratří. Po válce vydal několik knih, poslední byla dána

do stoupy; během čtyřicetiletého období totality publikoval pouze

dvě knihy. Jeho souborné dílo vydává nakladatelství Atlantis.

Poutní píseň k dobrému lotru, Lis tří bratří Pardubice,1938

Tolikrát obětovaná, Lis tří bratří Pardubice, 1938

První blahoslavenství Lis tří bratří Pardubice 1939

Žíněné roucho, Melantrich, 1940

Národ na dlažbě, B. Stýblo Praha, 1945

Cesta k poledni, Melantrich, 1946

Vyprodaný čas, Vyšehrad 1949 (náklad byl zabaven)

Mezi rybou a ptákem, Mladá fronta 1967

Cesta k poledni, Československý spisovatel, 1971

Atlantis, soukr. tisk 1972

Kroužení, Severočeské nakladatelství, 1992

Obrana básníka, Havlíčkův Brod, 1992

Absurdanda, Atlantis, 1994

Tak pravil Švejk, Mladá fronta, 1995

Oidipovské variace, Atlantis, 1996

Vyprodaný čas, Atlantis, 1999

Ke komu mluvím dnes, Atlantis, 1998

Mezi ohněm a vodou, Atlantis, 1998

Vyprodaný čas, Atlantis, 1999

Související akce

Sdílet

Facebook | Twitter