Menu Prohledat web KVH EN

Knihovna Václava Havla se stává nadačním fondem

29. květen 2023

Ilustrace

Knihovna Václava Havla oslaví v roce 2024 dvacet let své existence. Za dobu svého působení prokázala svou potřebnost, důležitost a význam pro českou i evropskou občanskou společnost. Naplňování budoucích představ jejích zakladatelů, řešení otázek spojených s odkazem prezidenta Havla i celková modernizace fungování Knihovny vyžaduje změnu i její právní formy. A to z obecně prospěšné společnosti na nadační fond, při zachování všech probíhajících aktivit a projektů.

Ve snaze zajistit budoucí rozvoj Knihovny Václava Havla jako vysoce respektované instituce a posílení jejího postavení dochází k její transformaci. Knihovna Václava Havla byla založena v roce 2004 jako obecně prospěšná společnost. S ohledem na historický vývoj, zejména přijetí nového občanského zákoníku z roku 2012 se tato právní forma jeví jako překonaná. Proto zakladatelé Knihovny rozhodli k 1. červnu 2023 o změně právní formy na nadační fond.

V souvislosti s tímto úkonem dojde též ke změnám v organizační struktuře i jejím vedení. Rodina Václava Havla reprezentována Dagmar Havlovou bude moci nadále uplatňovat svá práva a povinnosti prostřednictvím nově zřízeného Výboru rodiny zakladatele. V Knihovně zároveň vzniká Výbor dárců, který zastoupí významné donátory a podporovatele v čele se Zdeňkem Bakalou. Od 1. června 2023 bude nově statutárním orgánem Knihovny Václava Havla její správní rada. Noví členové správní a dozorčí rady budou v souladu se zaváděnými pravidly vnitřního řízení nominováni Výborem rodiny zakladatele a Výborem dárců. Členové stávající správní a dozorčí rady, kteří se v minulosti rovněž významně podíleli na utváření Knihovny, se i nadále mohou na jejím rozvoji podílet prostřednictvím vznikajícího Poradního výboru.

Tato skutečnost vede rovněž ke změně ve vedení Knihovny Václava Havla. Z pozice ředitele odchází po osmi letech Michael Žantovský, který byl pátým ředitelem Knihovny od jejího založení. Michael Žantovský mimo jiné provedl Knihovnu složitým obdobím, které její existenci nepřálo. Dokázal Knihovnu hájit, její program rozvíjet a veřejnosti zprostředkovávat odkaz Václava Havla mnoha inovativními způsoby.

Knihovna Václava Havla pokračuje v přípravách klubového a vzdělávacího programu a těší se na novou „sezónu“, kterou zahájí v srpnu 2023.

Knihovna Václava Havla a Michael Žantovský, výkonný ředitel

Sdílet

Facebook | Twitter