Menu Prohledat web KVH EN

Cena Toma Stopparda za rok 2022

22. červen 2022

Ilustrace

Cena Toma Stopparda, kterou v letech 1984–2017 organizovala Nadace Charty 77, je udělována každoročně tříčlennou porotou za původní, knižně nevydanou esej v českém jazyce, přispívající mimořádným způsobem k pochopení stavu současné společnosti a společenských procesů, civilizace a civilizačních okruhů, mezinárodního prostředí, lidských práv, literárních a uměleckých děl a jejich tvůrců, nových vědeckých objevů, moderní historie a procesů odehrávajících se v lidské duši. Odborná porota letošního ročníku Ceny Toma Stopparda udělila zvláštní uznání básníkovi, fotografovi a spisovateli Igoru Malijevskému.

K letošnímu ročníku Ceny porota ve složení Anna Kareninová, Jiří Přibáň a Jan Němec zaujala následující stanovisko: „Porota posuzovala příspěvky rozmanité literární povahy a kvality. Její členové hodnotili přihlášená díla jednotlivě i ve společné diskuzi, konstatovali žánrovou pestrost příspěvků, z nichž většina ovšem obstála spíše jako kvalitní publicistika než jako esej v úzkém slova smyslu. Po vzájemné výměně kritických názorů se nicméně porota shodla, že žádný z posuzovaných textů zcela nesplňuje formální ani obsahová kritéria uvedená ve statutu Ceny Toma Stopparda, a proto se rozhodla letošní cenu neudělit. Namísto toho členové dospěli ke společnému rozhodnutí udělit zvláštní uznání poroty Igorovi Malijevskému vzhledem k originalitě a obsahu jeho příspěvku.“

Podrobné informace o výběru a udělení Ceny naleznete zde.

Sdílet

Facebook | Twitter