Menu Prohledat web KVH EN

Vilém Prečan 88

9. leden 2021

Ilustrace

Dnes se dožívá osmdesáti osmi let historik Vilém Prečan, v roce 2004 jeden z prvních členů správní rady nově založené Knihovny Václava Havla. V té době připravil vůbec první publikaci, kterou naše instituce vydala a to soubor depeší americké ambasády v Praze během podzimu a zimy 1989–1990 Praha-Washington-Praha. Blahopřejeme!

Vystudoval Vysokou školu politických a hospodářských věd, v letech 1957–1970 se v Historickém ústavu ČSAV věnoval tématu Slovenského národního povstání a vztahům Čechů a Slováků ve čtyřicátých letech 20. století. Po srpnu 1968 byl za podíl na vydání sborníku Sedm pražských dnů dokumentujícího invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa trestně stíhán a v roce 1970 vyhozen z práce. Vystřídal různá pomocná zaměstnání, současně ale publikoval v exilovém tisku a v samizdatu.

V roce 1976 se rozhodl s rodinou emigrovat do Západního Německa, kde v roce 1986 na zámku Schwarzenberg v Scheinfeldu založil Československé dokumentační středisko, centrum fondů samizdatové a exilové literatury. Spolupracoval s významnými osobnostmi exilu i domácí opozice soustředěnými kolem Charty 77 a stal se důležitým článkem výměny informací a dokumentů přes železnou oponu. Po návratu do Československa v roce 1990 založil a řídil Ústav soudobých dějin Československé akademie věd a založil odborný časopis Soudobé dějiny. Po vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů se stal členem jeho vědecké rady.

Je držitelem řady ocenění; z rukou prezidenta Václava Havla převzal v roce 1998 Řád Tomáše Garrigue Masaryka.

Sdílet

Facebook | Twitter