Menu Prohledat web KVH EN

Havelnavzdy.cz

5. říjen 2019

Ilustrace

Dnes, v den nedožitých 83. narozenin Václava Havla, spouštíme dárcovský web Knihovny Václava Havla www.havelnavzdy.cz

Za patnáct let své existence si Knihovna Václava Havla vydobyla své místo v širším společenském povědomí. Stala se klíčovou křižovatkou, v níž se bez předsudků střetávají nejrůznější názory, kde besedy střídají diskuse, autorská čtení, koncerty, divadelní představení nebo happeningy. Stala se místem, kde je možné se den co den setkat se zajímavými lidmi z celého světa stejně jako prostřednictvím jejích webových stránek www.vaclavhavel.cz sledovat záznamy z večerních akcí, půjčovat si výstavy, bádat v digitálním archivu, či se vzdělávat prostřednictvím audiovizuálních miniseriálů.

„Domnívám se, že se nám daří naplňovat vizi Václava Havla, jenž při založení Knihovny prohlásil, že má smysl jedině jako živoucí organismus, který zaujímá své nepřehlédnutelné místo v celku veřejného a politického života. Vnímáme to jako závazek a inspiraci do budoucna. Rádi bychom využili záznamů ze stovek našich akcí ve vlastním kanálu internetové televize, rozšířili publikační program, připravili další e-learningové série, začali pořádat workshopy pro učitele… To vše si však vyžádá nemalé finanční prostředky. Proto jsme se rozhodli obrátit na naše návštěvníky a příznivce s prosbou o podporu.“ – Michael Žantovský 

Pomozte nám inspirovat své okolí i Vy!

Přijdete se k nám a staňte se členem Klubu přátel Knihovny VH

Sdílet

Facebook | Twitter