Menu Prohledat web KVH EN

Otevřený dopis Michaela Žantovského Aun Schan Su Ťij

3. červen 2019

Ilustrace

Vážená a milá Aun Schan Su Ťij,

dovolte mi vyjádřit radost nad Vaší oficiální návštěvou Česká republiky. Doufám, že Vaše rozhovory s českými představiteli budou příjemné a plodné. Zvláště mě těší Vaše dojemné gesto vzdát dnes poctu Václavu Havlovi, Vašemu dlouholetému stoupenci a obdivovateli, u jeho hrobu. Osobně se těším na tuto příležitost se znovu byť nakrátko vidět po našem posledním setkání během vzpomínkového večera na počest Václava Havla v hlavním městě Myanmaru Neipyijto v listopadu 2017.

S těžkým srdcem však přiznávám, že využívám této příležitosti k tomu, abych na Vás apeloval na obranu obětí porušování lidských práv ve Vaší zemi. Během posledních dvou let k nám docházely zprávy o masivních zvěrstvech, k nimž dochází v rámci operací barmských ozbrojených sil v Arakanském státu proti vzbouřenecké Arakanské armádě. Jakkoli uznáváme právo suverénního státu bránit se proti vzpouře a přeshraničním vpádům, je povinností takového státu podle mezinárodního válečného a humanitárního práva ochránit civilní obyvatele před svévolným násilím a potrestat pachatele válečných zločinů. Nejsme přesvědčeni o tom, že Vaše vláda vyvíjí patřičné úsilí, aby takovým zločinům zabránila a potrestala jejich pachatele.

Taktéž mě znepokojily zprávy o zatčení a odsouzení Wa Loneho a Ťjo Sou Ua, barmských občanů a reportérů tiskové agentury Reuters. Sám jako bývalý korespondent agentury Reuters během posledních bouřlivých měsíců komunistické vlády v Československu jsem si velmi dobře vědom důležitosti objektivního a nezaujatého zpravodajství z konfliktních situací, jakkoli může být úřadům nepříjemné. S úlevou jsem přijal zprávu, že oba reportéři byli v rámci amnestie propuštěni na svobodu, a věřím, že se tak stalo i díky Vaší autoritě a smyslu pro spravedlnost. Nicméně to, že oba reportéři strávili řadu měsíců ve vyšetřovací vazbě a po svém odsouzení ve vězení, a byli tak i se svými rodinami vystaveni útrapám a utrpení, vrhá nedobré světlo na svobodu tisku a projevu ve Vaší krásné zemi.

V neposlední řadě mě pak zarmoutila zpráva o zatčení a obvinění Su Jadanar Mint a jejích mladých kolegů za jejich divadelní vystoupení během nedávných oslav barmského Nového roku, která údajně zesměšňováním barmských ozbrojených sil ohrožovala národní bezpečnost. Jistě pochopíte, že kriminalizování uměleckých a tím spíše divadelních aktivit protiřečí všemu, več věřil a co zastával za svého života Václav Havel a pro co byl ochoten obětovat svou svobodu, tak jako Vy jste obětovala Vaši osobní svobodu za demokracii a svobodu pro barmský lid. V duchu tohoto odkazu Vás proto snažně žádám, abyste se zastala oněch mladých divadelníků a pomohla je zprostit co nejdříve těchto obvinění.

Vážená a milá Aun Schan Su Ťij, při své návštěvě Barmy před dvěma lety jsem se na vlastní oči přesvědčil o tom, jak je Vaše situace složitá a jaký obrovský úkol jste vzala na svá bedra. Na rozdíl od mnoha neinformovaných pozorovatelů se nijak nesnažím soudit Vás podle norem, které se v našich společnostech prosazovaly po celá desetiletí či po staletí a nadále věřím ve Vaše dobré úmysly a smysl pro spravedlnost. Jsem nicméně přesvědčen, že pro Vás jako jednu z ikon hnutí za lidská práva v nedávné historii, jako nositelku Nobelovy ceny míru a jako duchovní souputnici a hrdinku Václava Havla je věcí Vaší odpovědnosti přihlásit se veřejně k hodnotám, v které oba věříme, a vystoupit proti nespravedlnostem, útlaku a porušování lidských práv ve Vaší zemi. Doufám, že přijmete tato slova v duchu lásky a sympatií, v němž jsou psána.

S výrazem nejvyšší úcty

Váš
Michael Žantovský
výkonný ředitel, Knihovna Václava Havla

3. června 2019

Sdílet

Facebook | Twitter