Menu Prohledat web KVH EN

Projev Michaela Žantovského na Václavském náměstí / 17. listopad 2018

20. listopad 2018

Ilustrace

Vážení přátelé,

nejsem žádná citlivka, ale málokdy se ubráním dojetí, když procházím těmito místy, která pro mě a pro statisíce jiných před 29 lety a mnohokrát předtím i potom představovala naději. Je to správné místo pro dojetí a možná i pro trochu pýchy a hrdosti na to, co jsme za onen čas dosáhli. Před 29 lety jsme zde volali po vykoupení z útlaku a nesvobody, po zproštění od údělu, který nám vnutil někdo jiný, a ohlíželi se, odkud přijde první rána obuškem. Dnes zde stojíme jako svobodní lidé a náš úděl, dobrý či zlý, je jen a jen dílem nás samotných. O to větší je nejen naše radost, ale i naše zodpovědnost za volbu dobrého údělu.

Přátelé organizátoři tohoto shromáždění nás vyzvali, abychom se při této slavnostní příležitosti snažili zdůraznit to, co nás spojuje, a pokud možno se vyhnuli tomu, co nás rozděluje. Mohu jim vyhovět jen z části. Touha po harmonii a jednotě je vlastní téměř každému z nás, je tím, co z nás dělá bytost společenskou. Ale táž touha nás často nutí přehlížet zlo, usmiřovat násilníky a vyhýbat se střetnutí s lidmi, kteří se nás znovu snaží podrobit. „Přirozenou nevýhodou demokracie,“ napsal Václav Havel, „je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje skoro vše.“

Ale Havel byl stejně skálopevně přesvědčen, že zlu nelze ustupovat, a dokazoval to celým svým životem. Tento odkaz a tuto zodpovědnost zanechal i nám. Jeden ze zakladatelů toho, čemu dnes říkáme liberální demokracie, anglický politik a myslitel Edmund Burke, kdysi napsal, „K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí, když slušní lidé neudělají nic.“ Nemění to nic na tom, čeho jsme do dnešního dne dosáhli, ale také to nezaručuje nic do budoucnosti. Dnešní výroční den sametové revoluce se tak můžeme všichni společně radovat, jako by žádné zlo neexistovalo, ale zítra musíme všichni společně bojovat se zlem, jako by žádná sametová revoluce nebyla. Přejme si k tomu odvahu, pokoru a moudrost.

Sdílet

Facebook | Twitter