Menu Prohledat web KVH EN

FESTIVAL SVOBODY

Ilustrace
 • Kde: Lucerna, Vodičkova 36 – Štěpánská 61, Praha 1
 • Kdy: 14. listopad 2014, 15:00 – 17. listopad 2014, 18:00

Knihovna Václava Havla ve spolupráci s Palácem Lucerna uvádí vernisáž, sérii debat, představení knih a filmu v rámci Festivalu Svobody.

 • 14. 11. / PÁ / 15.00 / Pasáž Lucerna

ČTENÍ Z KNIHY MICHAELA ŽANTOVSKÉHO HAVEL

Václav Havel pohledem Michaela Žantovského. Bývalý Havlův spolupracovník nabízí nejenom pohled „zevnitř“, ale i kritické postřehy a s maximální možnou objektivitou, lidskou i odbornou erudicí vypráví poutavý životní příběh. Už autorův „nástřel“, sestávající z tří ukázkových kapitol, vzbudil v nakladatelském světě nefalšované nadšení. Dnes jsou práva na šestisetstránkovou publikaci, která byla původně napsaná anglicky a sám autor ji coby oceňovaný překladatel přeložil do svého mateřského jazyka, prodána k překladům do deseti jazyků. Vydalo nakladatelství Argo ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla.

Do předčítání z knihy se zapojí nejen přátelé autora.

 • 14. 11. / PÁ / 17.00 / Pasáž Lucerna

VERNISÁŽ FOTOGRAFICKÉ VÝSTAVY PAVLA HROCHA: S CHTÍČEM PO SVOBODĚ

Výstava černobílých fotografií Pavla Hrocha z bývalého Československa, které zachycují nejen období již masově navštěvovaných demonstrací v roce '89 a následného převratu, ale především první polovinu devadesátých let, horečnatou dobu plnou politických a sociálních změn, karnevalového veselí, oslav, naděje a očekávání.

Výstava potrvá do 14. 12. 2014. Její elektronická verze je zveřejněna na Google Cultural Institute.

 • 15. 11. / SO / 15.00 / Mramorový sál

ČTENÍ Z KNIHY EDY KRISEOVÉ VÁCLAV HAVEL

Václav Havel znal spisovatelku Edu Kriseovou z disentu. Prožila s ním nejbouřlivější revoluční týdny, stala se nejprve jeho poradkyní a potom ředitelkou odboru Stížností a milostí na Pražském hradě. To, co se dělo tenkrát, se už nikdy nebude opakovat: vlády se chopili myslitelé, spisovatelé, filozofové… Sice bez praktických zkušeností s vládnutím, ale s těmi nejčistšími úmysly.

Autorka záměrně napsala život kladného hrdiny, aby lidé dostali příklad, idol, po marasmu, v němž žili čtyřicet let.

Dvacet pět let po sametové revoluci postrádáme ideály a hodnoty a z prvotního nadšení jsme vystřízlivěli snad až příliš. Od utopie k realitě je proto název zamyšlení či shrnutí, které autorka do nového vydání připsala. Kniha vyšla v nakladatelství Práh. Oproti prvnímu vydání v něm mapuje také ony nezapomenutelné první dva roky, které s Václavem Havlem na Hradě prožila.

Z knihy bude číst Jan Kačer, který také namluvil připravovanou audioknihu.

 • 15. 11. / SO / 16.30 / Mramorový sál

Z PAMĚTI STUDENTEK

Knižní vydání autentických deníkových záznamů a vzpomínek Moniky MacDonagh-Pajerové z let 1980–1989. Vezměte s sebou květinu! je hlasem nejvýraznější „dívčí tváře“ sametové revoluce. Místy promlouvá křehce až zranitelně, jindy vydává nekompromisní svědectví o marasmu normalizace, období opatrného politického tání a pádu komunistického režimu po listopadových událostech roku 1989.

Moje pařížská revoluce je název knihy Andrey Sedláčkové. V září 1989, v Polsku, Maďarsku pukaly ledy, desetitisíce východních Němců prchaly ze země, z perestrojkového Sovětského svazu přicházela jedna nepředstavitelná zpráva za druhou, vše bylo v pohybu – jen v Československu se jako by nic nedělo. Dva měsíce před listopadem 89 se mladá studentka FAMU rozhoduje k riskantnímu a osudovému kroku. Zůstává v Paříži. Následují týdny a měsíce plné dramatických situací, nejistot a zklamání, ale i okouzlení novým prostředím, krásným městem, ve kterém stojí za to žít, svobodou, kterou stojí za to dýchat.

Komponované čtení z dvou nových knih, které vydalo nakladatelství Prostor, připravila Erika Zlamalová.

 • 15. 11. / SO / 18.00 / Mramorový sál

ZRYCHLENÝ TEP DĚJIN: VÁCLAV HAVEL - LADISLAV ADAMEC

Scénické čtení z autentických záznamů jednání Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu s představiteli státní moci v čele s premiérem Ladislavem Adamcem v listopadu a prosinci 1989. Magnetofonové nahrávky pořídil tajemník Václava Havla Vladimír Hanzel. Program připravili: Anna Freimanová, Ondřej Pavelka, Kryštof Pavelka. Scénické čtení: Ladislav Adamec - Jiří Štrébl, Václav Havel - Lukáš Příkazký a další.

 • 16. 11. / NE / 16.00 / Mramorový sál

STUDENTI A REVOLUCE

Setkání a diskuse studentů, kteří vedli sametovou revoluci – Monika MacDonagh-Pajerová, Šimon Pánek, Jan Potměšil – a současných studentů
- Tereza Reichlová, Robin Hendrych a Filip Jelínek, kteří celý svůj život prožili v demokracii. Jak se na události před 25 lety dívá mladá generace? A jak se na současnost dívají vůdci tehdejších událostí? Moderuje Michal Horáček.

Ve spolupráci s Nadací Forum 2000.

 • 16. 11. / NE / 18.00 / Mramorový sál

DIVADLO A REVOLUCE

Vzpomínkový a debatní večer hlavních aktérů listopadových týdnů roku 1989: někdejších studentů Divadelní fakulty AMU, režisérů, herců, dramatiků a dramaturgů, doplněný autentickými filmovými záznamy.

Podíl českých a moravských divadelníků a studentů uměleckých škol na listopadových událostech byl klíčový. Emotivní zpravodajství studentů z policejní bitky na Národní třídě bylo bezprostředním podnětem k divadelním stávkám po celé zemi. Rozsáhlá československá síť divadel tak mohla poskytnout svá jeviště otevřeným debatám a fungovala často místo nefunkčních totalitních médií. Divadelníci byli velice aktivní v Koordinačním centru OF a VPN včetně vyjednávání s představiteli vlády. Divadelní fakulta AMU, mnohá divadla i Divadelní ústav v Praze se staly produkčními centry revolučního dění.

Večer připravily Anna Freimanová a Veronika Bednářová. Účast potvrdili: Vlasta Gallerová, Jan Dušek, Petr Oslzlý, Jan Potměšil,  Karel Steigerwald a Tomáš Töpfer.

 • 16. 11. / NE / 20.00 / Kinosál

SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA FILMU ŽIVOT PODLE VÁCLAVA HAVLA

Pouze pro pozvané.

Andrea Sedláčková ve svém nejnovějším snímku sleduje život Václava Havla výhradně prostřednictvím dobových záznamů, fotografií a dalších historických materiálů. Pouze situace či události, které vyžadují vysvětlení „zvnějšku“, doplňuje autorským komentářem. První dokument, který zobrazuje Havlův život na základě archivních materiálů, vznikl v koprodukci České televize, kanálu Arte, společnosti Negativ a Knihovny Václava Havla. Film je zároveň uváděn v německé a francouzské televizi Arte.

 • 17. 11. / PO / 17.00 / KOSTEL SV. VORŠILY, NÁRODNÍ TŘÍDA

CÍRKEV A REVOLUCE

Debata o roli církve v listopadových událostech 1989. Minimálně od druhé poloviny osmdesátých let byl patrný fenomén propojení oficiálních a neoficiálních struktur na církevní úrovni, který se významně projevil právě během velehradské pouti v roce 1985, a předznamenával i utvrzování součinnosti mezi církevním a občanským disentem. Účast potvrdil kardinál Miloslav Vlk, Ladislav Heryán a historik Jaroslav Šebek. Moderuje Marek Orko Vácha.

Ke stažení

Mediální partneři

   

Spolupráce

Palác Lucerna, Nakladatelství Argo, Práh, Prostor, Nadace Forum 2000, Arte, Negativ.

Foto (c) Pavel Hroch

Sdílet

Facebook | Twitter