Menu Prohledat web KVH EN

Havel on Stage: inscenační praxe, překlady, recepce

Ilustrace
  • Kde: Filozofická fakulta UK v Praze, Hybernská 3, Praha 1
  • Kdy: 16. květen 2014, 09:00 – 18. květen 2014, 14:00

Mezinárodní konference na téma jevištní interpretace, překladatelské praxe a recepce dramatického díla Václava Havla doma a v zahraničí. Pozvání Knihovny přijali čeští i zahraniční teatrologové a překladatelé: Paul Wilson, Markéta Goetz-Stankiewicz, Gyorgy Varga, Inna Bezrukova, Joachim Bruss, Mircea Dan Duta, Andrzej Slawomir Jagodziński a Monika Zgustová, kteří se ve svých příspěvcích zaměří na různá inscenační pojetí a jejich kritické ohlasy, ale i na translatologickou problematiku spojenou s překlady Havlových her.

Konference si klade za cíl vytvořit prostor k mezioborové debatě a je otevřena nejen akademikům, ale též praktickým divadelníkům, překladatelům a kritikům.

V rámci konference bude 15. 5. zahájena výstava teatroložky Heleny Albertové Scénografie Havlových her (nám. Jana Palacha 1).

Konference se uskuteční ve spolupráci s Katedrou divadelní vědy, Ústavem translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Institutem umění – Divadelním ústavem.

Aktualizovaná verze programu konference

Anotace příspěvků

Životopisy účastníků

Sdílet

Facebook | Twitter