Menu Prohledat web KVH EN

Výzvy, paradoxy, hry: Václav Havel - I. Largo desolato

Ilustrace
  • Kde: Galerie Montmartre
  • Kdy: 24. říjen 2013, 19:00 – 21:00

První z večerů věnovaných divadelním hrám Václava Havla.

Largo desolato, dle svého autora „… ‚hudební úvaha‘ o tíži lidského bytí; o těžkosti zápasu člověka o svou identitu s neosobní mocí, která mu ji chce vzít; o podivném rozporu mezi skutečnými možnostmi člověka a rolí, kterou mu jeho prostředí, osud i jeho vlastní práce přisoudily; o tom, jak snadno lze teoreticky vědět, jak žít, ale jak těžké je opravdu tak žít; o věčném ‚hoři z rozumu‘; o tragické nemožnosti, aby si porozuměli i lidé, kteří to navzájem myslí se sebou dobře; o lidské samotě, strachu i zbabělosti; atd. atd. – a posléze ovšem (a to hlavně) o tragickokomické a absurdní dimenzi těchto všech témat.“

Divadelní hra Václava Havla z různých úhlů pohledu: zkušenosti režisérů a herců, názory odborníků a kritiků, ukázky video a audio záznamů, vzpomínky pamětníků a v neposlední řadě záměry, inspirace, reflexe a připomínky autora samotného.

Večerem provází Anna Freimanová.

Sdílet

Facebook | Twitter