Menu Prohledat web KVH EN

KW: Osobní apokalypsa

Ilustrace
  • Kde: Galerie Montmartre
  • Kdy: 30. duben 2013, 19:00 – 26. květen 2013, 18:00

Igor Korpaczewski (*1959 Praha) patří mezi nepřehlédnutelné solitérní umělce generace osmdesátých let. Mezi léty 1983 a 1989 vystudoval AVU. Soustavně se věnuje různým možnostem figurálního zobrazení v malbě, které občas přechází až ke konceptuálním projevům. Jako umělec vystupuje pod pseudononymy KW a Q. Od konce osmdesátých let se účastní mnoha projektů doma i v zahraničí. Již po dvě dekády působí jako odborný asistent na AVU v ateliéru Jiřího Sopka, kde lze zaznamenat jeho výrazný vliv na mladou uměleckou generaci.

V Galerii Montmartre vystavuje Igor Korpaczewski obrazy z posledních dvaceti let, jež se tematicky odkazují k názvu Osobní apokalypsa. Všemi jeho plátny se prolínají siluety jednotlivých osamocených postav. Jednoduché motivy figur, které jsou uzavřeny ve vlastním světě a prostoru. I když se může jednat o zobrazení nějaké konkrétní bytosti, nejsou „realistické“ portréty jeho cílem. Z obrazů hledí postavy, žijící ve vlastním univerzu, uhranuté vlastním trápením na niti života. Svými vlastními příběhy, které se za obrazy skrývají, nastavují divákovi zrcadlo. Jejich obecné typy a nevyřčené role mu umožňují sebereflexi ve vztahu „já-ty“ bez jakéhokoli symbolického pozadí.

Další velmi silnou stránkou obrazů je jejich formální výraz. Korpaczewski se pohybuje mezi dvěma krajními póly, a to mezi silnou modelační iluzí a prvky abstrahování, jež vedou k plošnému výrazu. Přes napětí různých skvrn, barev a rytmů vytvářejí dohromady harmonický celek. Pomocí malých detailů například ve tváři postav nás Korpaczewski nechává nahlédnout do jejich (či našeho?) nitra.

Apokalypsa znamená v řečtině zjevení či odhalení. V tomto kontextu lze Korpaczewského výstavu chápat jako metaforu zápasu a boje o přežití v každodenním životě. Možnost odhalit úniky do našich smyšlených světů. Možnost podívat se realitě do očí.

V tomto případě lze tedy použít slova Václava Boštíka, která pro svou tvorbu považuje za závazná i Igor Korpaczewski: „Obrazy jsou jen jakési stopy podél cest, kterými jsme prošli. Jsou to znamení o práci na nás samých. Jsou to otázky, nebo odpovědi na otázky, které jsme si kladli.“

Marianna Placáková

Související články

Sdílet

Facebook | Twitter