Menu Prohledat web KVH EN

Co pro Tebe znamená být Evropan?

Ilustrace
 • Kde: on-line
 • Kdy: 9. prosinec 2021, 19:00 – 20:00

14. ročník (2021)

14. ročník Soutěže KnVH o nejlepší studentský esej

Téma: Co pro Tebe znamená být Evropan?

Touto otázkou jsme chtěli podnítit mladé lidi k zamyšlení se nad tím, co si představují pod pojmem Evropa, jaké hodnoty obyvatele Evropy spojují, do jaké míry oni sami tyto hodnoty považují za vlastní a současně jaké problémy pociťují na své cestě k evropanství. 

Cítím-li se být Evropanem, neznamená to přece, že přestávám být Čechem. Je tomu právě naopak: jakožto Čech jsem i Evropanem. Poněkud poeticky říkávám, že Evropa je vlast našich vlastí. 
Václav Havel, Evropský parlament, Brusel, 11. listopadu 2009

Ve 14. ročníku soutěže obdržela Knihovna Václava Havla 76 studentských esejů z 26 středních škol z celé České republiky. 

Nejlepší práce vybírala pětičlenná porota, v níž zasedli:

 • Tomáš Brolík – novinář, Respekt 
 • Lenka Elbe – spisovatelka, držitelka Magnesie Litera 2020
 • Miloš Gregor – politolog, MU v Brně
 • Petr Hlaváček – historik, FF UK 
 • Hana Řičicová – moderátorka ČRo Wave, redaktorka podcasty Respekt

Přehled oceněných:

Nejlepší práce

 1. místo  Amálie TESAŘOVÁ, Gymnázium Na Zatlance, Praha, 15 000 Kč
 2. místo  Ema NEVŘELOVÁ, Gymnázium PORG, 10 000 Kč
 3. místo  Vojtěch ROUT, Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích, 2 500 Kč
              Alžběta TICHÁ, Gymnázium MENSA, Praha, 2 500 Kč

Čestné uznání

                   Markéta NOVOTNÁ, Gymnázium Třeboň

14. roční soutěže se tematicky vázal k projektu Jiná Evropa.
Soutěž je podporována grantem Ministerstva kultury ČR.

Sdílet

Facebook | Twitter