Menu Prohledat web KVH EN

Akce: říjen 2022 RSS

Zobrazit celý měsíční program
Ilustrace

Pražský hrad za Václava Havla 
3. říjen 2022, 19:00

Jak se proměnila naše nejvýznamnější památka v letech 1989–2003? Za totalitního režimu „zakletý zámek“ se změnil na živé kulturní a společenské centrum, na jehož obnově se podílela řada špičkových umělců. Debatu s historikem architektury Zdeňkem Lukešem moderuje Jáchym Topol

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Debata N: Sýrie jako neúspěšný projekt Západu? 
4. říjen 2022, 19:00

Debata o situaci v Sýrii a tomu, co k ní vedlo. V čem Západ selhal? Může mít tamní situace šťastný konec a co je jeho podmínkou? Jak souvisí ruské aktivity v Sýrii s tím, co se nyní děje na Ukrajině? V debatě vystoupí Zora Hesová, vědecká pracovnice Ústavu politologie, Filosofická fakulta, Univerzita Karlova, Tomáš Kocián, regionální ředitel Člověka v tísni pro Blízký východ, a Martin Novák, redaktor zahraniční rubriky Aktuálně.cz. Moderuje redaktorka Deníku N Petra Procházková.

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 

Příští akce

Ilustrace

Ukrajina a Babylonská věž 
5. říjen 2022, 19:00

Večer ukrajinských autorů žijících v České republice. Vedle ukázek z děl bude součástí večera diskuse s autory o jejich práci, životních příbězích a osudech. Vystoupí básnířka a překladatelka Iryna Zahladko, které nyní žije v ČR a začala psát česky, básnířka a překladatelka Marie Iljašenko, která se narodila v Kyjevě v rodině s ukrajinsko-polsko-českými kořeny, a básník a překladatel Tim Postovit, který je původem rovněž z Kyjeva, nějaký čas pobýval s rodiči v Kibucu v Izraeli a teď žije v Praze. Lenka Víchová z Ukrajinského žurnálu pak přítomné seznámí s nejnovější situací na Ukrajině. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Co může občan a co může stát? 
10. říjen 2022, 19:00

Demokratická teorie a právní stát jsou nerozlučně spjaty s pojmem omezené vlády. Stát má jen ty pravomoce, které mu svěřuje Ústava a zákony, a nemá zasahovat nad jejich rámec do života svých občanů. Vznik sociálního státu, sociálně tržní hospodářství praktikované v posledních desetiletích v Evropě a v jiných částech světa, mimořádné požadavky na stát v dobách válečných a jiných krizí, požadavky bezpečnosti a raketově rostoucí objem dat, které stát získává nebo kterými prostřednictvím svých složek disponuje, vedou téměř ve všech vyspělých zemích k růstu velikosti státního aparátu a nástrojů, kterými disponuje. Tytéž faktory pak vedou k vzrůstajícím nárokům občana na stát, k rostoucímu počtu případů, kdy stát neoprávněně neoprávněně vniká do soukromé sféry občanů, a k právním sporům mezi občany a státem. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Underground a Československo 1987–1988 
11. říjen 2022, 09:50

Letos proběhne již sedmý ročník konference věnovaný fenoménu (nejen) českému undergroundu. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Echo z Knihovny 
11. říjen 2022, 19:00

Debatní cyklus s redaktory týdeníku Echo a jejich hosty ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Diskuzi moderuje Lenka Zlámalová. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Jubilejní 10. konference k poctě laureáta Ceny Václava Havla za lidská práva 
12. říjen 2022, 14:00 Konference

Zločin a trest – zločiny proti míru a lidskosti a kola spravedlnosti Více

Pražská křižovatka, Zlatá 1, Praha  |  ico  | 
Ilustrace

Setkání autorů Velkého knižního čtvrtku 
13. říjen 2022, 17:00

Srdečně vás zveme na setkání a autogramiádu autorů 22. pokračování Velkého knižního čtvrtku. Můžete se těšit na autorku a autory letošních novinek Evžena Bočka, Jana Nováka, Jana Němce, Václava Cílka, Pavla Kosatíka, Dalibora Balšínka, Františka Šmehlíka nebo Evu Grestenbergerovou, dále na překladatele Tomáše Jurkoviče a na redaktory knih Petra Onufera a Martinu Mašínovou. Někteří z autorů vás pozdraví ze zahraničí na krátkém videu. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Machiavelliho Vladař a Rousseauova Společenská smlouva 
17. říjen 2022, 18:00

Machiavelliho Vladař jednou provždy změnil náš způsob uvažování o povaze politiky, ať už na něj nahlížíme z jakýchkoli pozic. Rousseauova Společenská smlouva trvale změnila naše uvažování o demokracii. Obě základní díla moderní politické teorie vycházejí v nových, odborně fundovaných a komentovaných překladech, s doprovodnými texty, které je zasazují do kontextu doby, autorova života a současného bádání. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Debata s Respektem 
18. říjen 2022, 19:00

Diskuse redaktorů týdeníku Respekt a jejich hostů. Více podrobností a jména hostů se dozvíte před konáním akce na www.vaclavhavel.cz

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Rehabilitace generála Syrového 
19. říjen 2022, 19:00

Postava Jana Syrového, bývalého ministra obrany a předsedy československé vlády od 22. září do 30. listopadu 1938, je spojována s obdobím národního ponížení v důsledku Mnichovské dohody. Poválečná éra, kdy byl generál Syrový odsouzen k dvacetiletému trestu těžkého žaláře, ke ztrátě vojenské hodnosti a propadnutí jmění, tvoří kapitolu z hlediska národních osudů ještě problematičtější. Současná česká justice, která se od roku 2021 zabývala jeho kauzou a nakonec letos očistila Syrového jméno, se tím zákonitě vyslovila i k jeho historické roli a povaze doby, kdy tento muž politicky působil i strádal.  Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Svobodná akademie #5: Teorie vědomí a současná společnost 
20. říjen 2022, 19:00

Otázka vztahu mezi vědomím a mozkem je doposud otevřená a představuje zásadní výzvu současné neurovědy. Její řešení by umožnilo nejen porozumět tomu, jak je konstruována a strukturována vědomá skutečnost a jaká je povaha reality, ale rovněž by bylo lépe zřejmé, jakými mechanismy dochází k rozvoji duševní nemoci. Na rovině celospolečenské pak teorie vzniku vědomé skutečnosti může přispět k  pochopení a řešení negativních jevů jako jsou konspirační teorie apod. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Vladimír Dzuro: Démoni balkánské války 
26. říjen 2022, 19:00

Vladimír Dzuro byl první a po dlouhou dobu jediný Čech, který v úřadu hlavního žalobce Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii vyšetřoval válečné zločiny na Balkáně. Podílel se na prvním zatčení válečného zločince od norimberských procesů. Rozkrýval pozadí masakru u Vukovaru na farmě Ovčara. Někdejší pražský kriminalista působil více než devět let v týmu pověřeném vyšetřováním válečných zločinů Srbů v bývalé Jugoslávii. Nyní vede kancelář Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN v New Yorku. Kniha Vyšetřovatel, kterou napsal, přináší jeho unikátní svědectví. Na její motivy vznikl komiks Démoni balkánské války, jejž inicioval Jan Kužník. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Olga Havlová – křest charitativního kalendáře Bohdana Holomíčka 
31. říjen 2022, 19:00

Nevšední okamžiky každodenního života Olgy a Václava Havlových zachycuje objektiv dnes již legendárního fotografa Bohdana Holomíčka. Charitativní kalendář připravený pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové k nedožitým 90. narozeninám Olgy Havlové pokřtí Karel Schwarzenberg, Anna Freimanová a Monika Granja. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  |