Menu Prohledat web KVH EN

Akce: únor 2020 RSS

Ilustrace

Křesťanský zápas – Anastáz Opasek a Opus bonum 
6. únor 2020, 19:00

Petr Placák představí svou novou knihu Křesťanský zápas o českou věc – Působení opata Opaska a organizace Opus bonum v čs. exilu, věnovanou jedné z nejpozoruhodnějších protikomunistických iniciativ, které se díky své otevřenosti podařilo na katolické půdě spojit v odporu  proti pražskému normalizačnímu režimu nejrůznější proudy exilu – od konzervativců přes liberály a zelené k exkomunistům, příslušníky české šlechty, stejně jako stoupence čs. undergroundu, katolíky a evangelíky, nebo aktivisty židovského původu. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  Fotogalerie  |  ico  | 
Ilustrace

Václav Havel: Vyrozumění 
10. únor 2020, 19:00

Hraje divadelní soubor Gymnázia Jana Nerudy v Praze. Režie Filip H. Härtel. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Debata s Respektem: Drama v Lidicích 
11. únor 2020, 19:00

Vynucený odchod ředitelky Památníku Lidice Martiny Lehmannové přitáhl znovu pozornost k případu, o který se už několik let přou historici - udala jedna z lidických žen pouhý týden před nacistickým masakrem obce svoji židovskou podnájemnici? A měla by být Štěpánka Mikešová, kterou odvleklo gestapo a o dva měsíce poté zemřela v Osvětimi, připomínána společně s ostatními lidickými obětmi? Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Česká mystifikace – Rukopisy královédvorský a zelenohorský v nás 
12. únor 2020, 17:00

Čím to, že jedním z klíčových symbolů při utváření moderní české identity se staly mystifikace, a navíc reprezentovaly Čechy i v Evropě 19. století? Měli pravdu ti soudobí publicisté, kteří naopak tvrdili, že celé české obrození stojí na lži? Jak se s mystifikacemi Češi setkávali a potýkali a v čem je zkušenost tohoto střetu užitečná i dnes v 21. století, kdy se nadčasová národní identita opět stává politickým tématem, a objevují se nové techniky, jak ji manipulativně využít? Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Čerstvý vítr v plachtách Arga 
13. únor 2020, 19:00

Pětice českých prozaiků publikujících v nakladatelství Argo představí svá aktuální díla. Spisovatelé budou dále diskutovat o revolučních proměnách způsobu/kvantity/kvality našeho čtení a vlivu nových čtenářských návyků na autorskou tvorbu, o potřebě fantaskna v reálném životě, o nutnosti napadání piedestalu realistického románu a o potenciálu povídky, o motivaci a spisovatelské vášni. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Valerjan Pidmohylnyj: Město 
18. únor 2020, 19:00

Setkání s kultovním románem ukrajinské literatury v překladu Miroslava Tomka. Město je dobrodružný a také filozofický román, který hravě obstojí i v kontextu evropského modernismu. Příběh mladíka, který opouští rodnou ves, aby se stal inženýrem a šířil osvětu, vypadá ze začátku poněkud schematicky až naivně. Ale jen proto, že naivní je mladík sám. Semele město hrdinu, zkazí ho, vezme mu ideály? Ano i ne: město na tyto otázky neodpovídá, ale klade otázky nové. Donutí hrdinu potkat sebe sama, narazit na svoje vlastní touhy, sexualitu, zklamat se, najít své poslání. Právě pro tuto nejednoznačnost a neschematičnost byl román prohlášen za antisovětský a jeho autor, Valerjan Pidmohylný (1901–1937), zahynul během čistek. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Ženy o ženách 
19. únor 2020, 19:00

Dvacet osm rozhovorů s dvaceti devíti filmovými a literárními dokumentaristkami tvořícími v Česku vyšlo ve svazku nazvaném Ženy o ženách. Autorka Barbora Baronová v knize zjišťuje, jakou mají respondentky motivaci k tvorbě, jakým způsobem volí témata nebo jak se vztahují k důležitým aspektům dokumentární praxe, jako jsou cenzura, angažovanost nebo terapie. V neposlední řadě spolu s dokumentaristkami tematizují gender, roli institucí v dokumentu nebo financování tvorby. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Jak kyjevský Majdan změnil ukrajinskou společnost 
20. únor 2020, 19:00

20. února uplyne šest let od krvavých událostí Revoluce důstojnosti na kyjevském Majdanu. Jejím hlavním výsledkem nebyly politické změny v zemi, nýbrž především narození silné občanské společnosti, jež je aktivním účastníkem či dokonce iniciátorem pozitivních změn během posledních let. Jak se změnili Ukrajinci během a po Majdanu? A jak se bývalí revolucionáři proměnili v reformátory své země a nakolik jsou úspěšní? Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Tváře normalizace 
25. únor 2020, 19:00

Normalizace si ve společnosti vydobyla pověst přece jen snesitelného, „gulášového“ komunismu, během nějž se před realitou utíkalo na chalupu nebo k deskám Karla Gotta. Ve skutečnosti to však byly roky mimořádně ničivé. Společenská apatie, letargie, neochota přijmout se svobodou i zodpovědnost, to vše má kořeny nikoliv na šibenicích padesátých let a v jáchymovské věži smrti, ale v režimu, který přivezly sovětské tanky v srpnu 1968. Právě kvůli plíživosti, která degradovala ducha i vůli většiny obyvatelstva, je namístě si připomínat, jak nesmírně zlá a pokřivená ta doba ve své podstatě byla.  Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Praha-Berlín-Mnichov-Varšava-Budapešť-Washington-Moskva 
26. únor 2020, 18:00

Během prvních dvou měsíců svého prezidentství v roce 1990 stačil Václav Havel objet hlavní města sousedních zemí a obou tehdejších supervelmocí. Položil tím základy československé a české zahraniční politiky, na kterých stavíme dodnes. Překonání problémů minulosti, úzké vztahy se sousedy, regionální spolupráce, euroatlantická orientace a svoboda vlastního rozhodování v otázkách zahraniční politiky jsou jejími trvalými principy. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  Fotogalerie  |  ico  | 
Ilustrace

KnVH na Knižním festivalu Ostrava 
28/02/20 – 29/02/20 Účast na domácích akcích

Přinejmenším od dob Petra Bezruče patří Ostrava a literatura neodmyslitelně k sobě. Také proto jsme se rozhodli vyrazit do srdce Moravskoslezského kraje a nabídnout čtenářům knihy již známé i zbrusu nové. Program Knihovny VH v rámci festivalu naleznete na www.kniznifestival.cz

Výstaviště Černá louka, Ostrava  |  ico  | 
Ilustrace

Orwellovské ministerstvo pravdy? Debata o československé justici 50. let 
28. únor 2020, 17:00

Během diskusního večera uvedou zástupci Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu pro studium totalitních režimů dvě nové publikace blíže představující československou justici padesátých let, konkrétně Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948–1989 a Ministerstvo spravedlnosti v letech 1948–1953Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Projekce filmu Poslední cyklista 
28. únor 2020, 19:00

Satiricko-alegorická kabaretní komedie Karla Švenka Poslední cyklista – u nás téměř neznámé terezínské dílo. V Terezíně se bohužel dočkala jen generální zkoušky. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  |