Menu Prohledat web KVH EN

Akce: červen 2016 RSS

Ilustrace

Joseph Roth: Příběh tisící druhé noci 
2. červen 2016, 19:00

Joseph Roth, rakouský novinář a spisovatel, k jehož nejznámějším dílům patří romány Pochod Radeckého a Kapucínská krypta, byl bystrým pozorovatelem a vnímavým svědkem mj. rozpadu a zániku Rakouska-Uherska, tedy konce „starých časů“, kdy se zažité a zaběhlé mění a přicházejí obavy a nejistoty z „nových pořádků“. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Uvedení knihy: Naděžda Tolokonniková – Jak udělat revoluci 
6. červen 2016, 19:00

Jak udělat revoluci je kniha ruské studentky filozofie, nezávislé umělkyně a politické aktivistky, vězeňkyně, bývalé členky politicky angažované streetartové skupiny Vojna a punkové skupiny Pussy Riot. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Visegrád čte a diskutuje 
7. červen 2016, 19:00

Literární setkání s autory visegrádských zemí: prozaikem, básníkem, překladatelem, kritikem a hudebníkem Rolandem Orcsikem (Maďarsko), básníkem, prozaikem a nakladatelem Janem Těsnohlídkem ml. (Česko), publicistkou Joannou Szczepanikovou (Polsko) a editorkou, překladatelkou a autorkou literatury pro děti Barborou Škovierovou (Slovensko). Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Povídky Bohumila Hrabala v anglickém překladu Paula Wilsona 
7. červen 2016, 17:00

Uvedení povídek Bohumila Hrabala, které vyšly pod titulem Mr. Kafka and Other Tales from the Time of the Cult (v originále Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet) v překladu Paula Wilsona. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Kdo je tu doma a kdo host 
8. červen 2016, 19:00

Již tradiční čtení poezie v rámci festivalu Stranou 2016 – evropští básníci naživo. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Inkluzivní vzdělání ve vztahu k demokratickým principům a hodnotám 
9. červen 2016, 16:30

Téma inkluze je v naší společnosti velmi živé a vzbuzuje velký zájem široké i odborné veřejnosti. Záměrem organizátorů této tematické diskuse je zaměřit se na inkluzi v kontextu uznávaných demokratických hodnot a principů. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Muzejní noc: Devadesátá léta na Pražském hradě 
11/06/16 – 12/06/16

Letos budou v rámci Muzejní noci v Knihovně Václava Havla promítány fotografie Oldřicha Škáchy z devadesátých let na Pražském hradě, které budou během večera volně komentovány Michaelem Žantovským a Vladimírem Hanzelem, kteří v té době zastávali role mluvčího a tajemníka Václava Havla. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Viktoria Lomasko a Oksana Briukhovetska: Feministické umění ve východní Evropě dnes 
13. červen 2016, 19:00

Viktoria Lomasko a Oksana Briukhovetska jsou umělkyně a kurátorky, které se ve své tvorbě dlouhodobě zabývají postavením ženy v postsovětské společnosti. V rámci svého politického aktivismu sledují a reflektují nejen pozice žen, ale i ostatních marginalizovaných skupin, sociálně slabých, bezdomovců, migrantů, homosexuálních párů. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Václav Havel: From Playwright and Dissident to President – a Slovenian View 
14. červen 2016, 17:00

Prof. Denis Poniž, a Slovenian literary historian and playwright, and Prof. Katja Mihurko Poniž, a literary historian, will trace Slovenian audiences’ encounters with Havel from the first performance of The Memorandum in 1969, when the “normalisation” period had already begun. The performance and interpretation of his plays in Communist-era Slovenia was linked to Slovenia’s (and Yugoslavia’s) own political perturbations, thus creating parallels as well as differences. What does Havel as a playwright have to say to the societies of Central Europe today, in an artistic as well as in a wider political sense? Alongside his dramatic works, the discussion will focus on the reception of his essays, documents linked to his time as a dissident and all other materials touching on his connections with Slovene culture. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Debata s Respektem: Vzestup populismu a nacionalismu v Evropě - máme důvod se bát? 
14. červen 2016, 19:00

Diskutovat budou Kateřina Šafaříková, Luboš Palata a Daniel Prokop. Moderátor: Ondřej Kundra.

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Moc bezmocných na Ukrajině 
15. červen 2016, 19:00

S Tetianou Okopnou o díle Václava Havla, o literatuře, moci i bezmoci psaného slova a překladatelské řeholi hovoří Jáchym Topol. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Václav Havel: Ela, Hela a stop 
16. červen 2016, 19:00

Staré dámy poprvé stopují. Mají své etické zásady, své květináče, pařenáče a zavináče, své šlupáře, kráže a hábiše, své společenské postavení… Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Kinedok II.: Dominový efekt 
17. červen 2016, 18:00

Druhý večer v Knihovně Václava Havla připravený ve spolupráci s KineDokem, který se zabývá alternativní distribucí autorských dokumentů ze střední a východní Evropy. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

25 Years of Post-Communist Transformations in East Central Europe: From a Success Story to the Revenge of History 
17. červen 2016, 14:00

In his presentation Professor Ekiert will analyze the uneven path of political and economic transformations across countries of the former Soviet bloc during the past 25 years. He will offer some potential explanations for various fates these countries have experienced, emphasizing the role of historical legacies in shaping the outcomes of economic, social and political reforms. He will also discuss the EU crisis, unraveling of the pro-European consensus in Visegrad countries and challenges facing the region today. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Havel—Prigov a česká experimentální tvorba 
17/06/16 – 31/10/16 Výstavy

Dílo Václava Havla představujeme u příležitosti 80. výročí jeho narození neobvyklým způsobem. Havel se v první významné fázi své tvorby, v 60. letech, věnoval i experimentální poezii a jejím výrazovým možnostem, které ztvárnil v několika sériích Antikódů. Více

Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, Praha 6  |  ico  | 
Ilustrace

The Past, Present and Future of Global Migration 
20. červen 2016, 17:00

In light of the ongoing migration crisis, we have to discuss, evaluate and seriously revaluate many interrelated problems in a broader historical context. The 20th century has seen many traumatic instances of expulsion and forced migration in Europe and beyond. The vicious process of nation-building has led to the displacement of millions of people. The legacies of World War II, and later the Yugoslav wars, deeply traumatized those directly affected, as well as their descendants. Highly relevant conclusions that are part of the current public debate can be drawn from these historical perspectives. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Knihovna v knihovně 
21. červen 2016, 17:00

...aneb vše, co jste chtěli kdy vědět o Knihovně Václava Havla, ale báli jste se zeptat. Více

Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1/98, 110 00 Praha 1  |  ico  | 
Ilustrace

Odsun sovětských vojsk 
22. červen 2016, 19:00

Přelom června a července roku 1991 znamenal definitivní zánik oficiálních pozůstatků bývalého sovětského bloku ve střední Evropě: 28. června byla v Budapešti rozpuštěna RVHP, 30. června byl ukončen pobyt sovětských vojsk v Československu a 1. července 1991 byla za předsednictví prezidenta Václava Havla v Praze rozpuštěna Varšavská smlouva. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Brexitová vigílie 
23. červen 2016, 21:00

Ve 23 hodin středoevropského letního času se ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska uzavřou volební urny v referendu o členství Spojeného království v Evropské unii. Jeho výsledek nejenom rozhodne o setrvání Spojeného království v evropském projektu, ale významným způsobem ovlivní budoucnost celého kontinentu. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Pavel Havel: Rr v Brrně 
25. červen 2016, 17:00

Rrobert Chrroust (Pavel Kohout) a doktorr Hrrůza (Ivan M. Havel) se přesunou do Brna, aby zde pod rrežijním vedením Michaela Žantovského sehrráli rreprrízu trragikomedie o nepchrrekonatelné touze Rroberrta Chrrousta stát se herrcem. Více

Divadlo Husa na provázku, Zelný Trh 9, Brno  |  ico  | 
Ilustrace

Greil Marcus: Lipstick Traces 
28. červen 2016, 19:00

With classic rock critic Greil Marcus on rebellion in music from the 1960s to the present. Moderated discussion with music journalist Pavel Klusák. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Jaroslava Hercíková: Šaty 
29. červen 2016, 19:00

Básnický počin Šaty s píčou i její autorku je velmi nelehké jakkoli charakterizovat. Posluchač a účastník autorského čtení Jaroslavy Hercíkové bude nemilosrdně proveden básnířčiným duševním bludištěm. Občas přičichne k absurditě, bezmoci, vzteku, černému humoru, někdo by snad řekl: underground. Když se však začne topit v depresích a psychickém kalu, bude mu včas umožněno nadechnout se a bez úhony popojít k pasážím prodchnutým veselostí a hravostí, až snad… k poctě životu.

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Pavel Havel: Rr 
30. červen 2016, 19:00

Na zakončení letošní sezóny v Knihovně Václava Havla uvádíme po úspěšné květnové premiéře reprízu trragikomedie o nepchrrekonatelné touze Rroberrta Chrrousta stát se herrcem. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  |