Menu Prohledat web KVH EN

Akce: květen 2016 RSS

Ilustrace

Václav Havel: Politika a svědomí 
21/04/16 – 07/05/16

Výstava k nedožitým osmdesátinám Václava Havla, sestavená z citátů z jeho děl a známých i méně známých fotografií, uspořádaná ve spolupráci s Českými Centry a Ústavem pro studium totalitních režimů. (foto APF / Jerome Delay)

České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1  |  ico  | 
Ilustrace

Myšlenky v tiché pauze, zatímco popravčí čety znovu nabíjejí zbraň 
2. květen 2016, 19:00

Autorský večer Radky Denemarkové. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Paměť a trauma 
3. květen 2016, 17:00

Bez vzpomínky na minulé by bylo stěží možné orientovat se v přítomnosti a plánovat budoucnost. Jakým způsobem se proměňuje vzpomínání na naši minulost v souvislosti s nástupem nových médií a geopolitickými proměnami světa? Jakým způsobem lze paměť a trauma zkoumat z perspektivy humanitních věd? Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

O knihách Timothyho Snydera Krvavé země a Černá zem 
3. květen 2016, 19:00

Při příležitosti vydání audioknihy Krvavé země a knihy Černá zem od amerického historika Timothyho Snydera povedou překladatelka Petruška Šustrová, historik Tomáš Bursík a Michael Žantovský debatu o historických událostech třicátých a čtyřicátých let na území dnešního Polska, Ukrajiny, Běloruska a pobaltských států. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Pavel Havel: Rr 
5. květen 2016, 19:00

Trragikomedie o nepchrrekonatelné touze Rroberrta Chrrousta stát se herrcem. Autochrri Pavel Kohout a Václav Havel hrru dokončili v rroce 1973. Poprrvé a zatím naposledy byla čtena během setkání zakázaných spisovatelů na Hrrádečku v rroce 1974. Knihovna Václava Havla uvádí scénické čtení ve světové prremiéchrre. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Jan Drábek o Václavu Havlovi a Vladimíru Krajinovi 
9. květen 2016, 19:00

Diplomat a spisovatel Jan Drábek uvede své vzpomínky na Václava Havla, se kterým se začali kamarádit v útlém dětství, poté byli kolegy na studiích, jejich životy se protnuly v šedesátých letech v USA, během srpnové invaze i později na pražském Hradě a v diplomacii… Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Michael Žantovský: Václav Havel tady a teď 
09/05/16 – 11/05/16

Jsou myšlenky prvního polistopadového prezidenta stále živé? Mají k dnešku skutečně co říci? Jak k odkazu Václava Havla vlastně přistupovat? A jakou roli v tomto přibližování života a díla jedné z nejvýraznějších osobností českých dějin 20. století hraje Knihovna Václava Havla? Více

severní Morava  |  ico  | 
Ilustrace

Debata s Respektem: Patří děti do ústavů? 
10. květen 2016, 19:00

V málokteré zemi v Evropě je v ústavní péči – kojeneckých ústavech i dětských domovech – tolik dětí jako v Česku. Přestože se situace pomalu mění a roste počet profesionálních pěstounů, na zásadní změnu systému náhradní rodinné péče pořád čekáme. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Tajemství naší doby – Rusko prizmatem halucinace 
11. květen 2016, 19:00

Týden před vernisáží výstavy ruského umělce a absolventa pražské AVU Pavla Pepperštejna v ostravském Centru současného umění PLATO nahlédneme mj. do jeho románu, který dosud nebyl zveřejněn: jmenuje se Tajemství naší doby a Pepperštejn v něm líčí ruskou realitu způsobem, který v dosavadní literatuře nemá obdoby. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Denis Kazanský: Černá horečka a válka na Donbase 
12. květen 2016, 17:00

Setkání s ukrajinským blogerem a novinářem. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Večery s polskými reportéry III.: Okraje Evropy Margo Rejmer 
12. květen 2016, 19:00

Beseda se spisovatelkou Margo Rejmer, která několik posledních let strávila v Rumunsku a Albánii a je autorkou knihy Bukurešť. Prach a krev – literární reportáže o Rumunsku zmítajícím se mezi dědictvím éry Ceauşesca a touhou po „Západě“. Knihu v překladu Jarmily Horákové vydalo vloni nakladatelství Dokořán – Jaroslava Jiskrová Máj. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Křest titulu Praha Václava Havla na Světu knihy 
13. květen 2016, 18:00

Festivalové uvedení knihy Zdeňka Lukeše přibližující 70 pražských adres spojených se životem a dílem dramatika, disidenta, posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.

Svět knihy, Výstaviště Praha – Holešovice  |  ico  | 
Ilustrace

Listování (s) Knihovnou Václava Havla 
14. květen 2016, 11:00

Přelet nad nejnovější knižní produkcí Knihovny Václava Havla: Gauneři z Horních Počernic, Hovory v Lánech III. (1992), Pavel Juráček: Postava k podpírání

Svět knihy, Výstaviště Praha – Holešovice  |  ico  | 
Ilustrace

Allen Ginsberg jako král a psanec 
16. květen 2016, 19:00

„V naší zemi existovalo důvěrné povědomí o beat generation. Musím přiznat, že mému srdci bylo velice blízké to, jak beatničtí autoři psali a žili. S Allenem Ginsbergem jsem se poprvé setkal v roce 1965 při Majálesu, na kterém byl zvolen jeho králem. Vždy jsem si tohoto básníka velice vážil, zároveň jsem obdivoval jeho kultivovanost, jeho intelektuální schopnosti a šíři jeho vise.“ Václav Havel Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Spojené státy: Stále ještě jednota v různosti? 
17. květen 2016, 19:00

Diskuse Josefa Jařaba a Michaela Žantovského na následující témata: Historie formování amerického národa. Postupná amerikanizace společnosti a její kultury po vyhlášení politické samostatnosti. Asimilace přistěhovalců jako nadějný, úspěšný, ale i problematický proces. Dnešní napětí mezi kulturním pluralismem a multikulturalismem a současná prezidentská kampaň. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Tomáš Tožička: Proč pomoc chudým zemím nemění svět k lepšímu? 
18. květen 2016, 19:00

Do chudých a nejchudších zemí směřuje z těch nejbohatších mnoho prostředků – investic, levných půjček a rozvojových grantů. Přes to všechno není příliš znát velký pokrok. Svět se potýká nadále s extrémní chudobou, s rostoucími rozdíly a obrovskou vlnou vnitřních i vnějších uprchlíků. Existuje vůbec cesta ven z tohoto začarovaného kruhu? Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Petr Savickij: Spoluzakladatel euroasijského hnutí 
19. květen 2016, 19:00

Seminář připomene pohnuté osudy Petra Nikolajeviče Savického, spoluzakladatele a jednoho z ideologů euroasijského hnutí, který emigroval v roce 1921 do Československa, po roce 1945 byl zavlečen do SSSR, vězněn v gulagu a po návratu v roku 1961 odsouzen i v ČSSR. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Generace Y – Havlovy děti 
23. květen 2016, 19:00

Kdo je a co dělá generace Y, chcete-li Havlovy děti? Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Michael Žantovský: Václav Havel tady a teď 
24/05/16 – 25/05/16

Jsou myšlenky prvního polistopadového prezidenta stále živé? Mají k dnešku skutečně co říci? Jak k odkazu Václava Havla vlastně přistupovat? A jakou roli v tomto přibližování života a díla jedné z nejvýraznějších osobností českých dějin 20. století hraje Knihovna Václava Havla? Více

Jižní Čechy  |  ico  | 
Ilustrace

Čína sama o sobě: Projekt Sinopsis 
24. květen 2016, 19:00

Představení nového projektu Ústavu Dálného východu FF UK v Praze a sdružení AcaMedia, z.ú. Cílem projektu je přispět k lepšímu porozumění Číny, jejího postavení ve světě a našeho vztahu k ní na základě věcných analýz a hlubšího kontextu každodenního zpravodajství. V těsné spolupráci s médii se projekt pokusí kultivovat informovanou veřejnou diskusi bez předsudků a iluzí.  Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Večer s fotografem Pavlem Hrochem 
25. květen 2016, 19:00

Snímky ze současné Kuby, sametové revoluce, divokých 90. let... a také dosud nepublikované fotografické eseje z hlubin mexické venkovské zbožnosti. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Praha Václava Havla 
26. květen 2016, 19:00

Slavnostní uvedení knihy Zdeňka Lukeše. Kniha Praha Václava Havla (Knihovna Václava Havla, 2016) přibližuje stavby naší metropole, které jsou spojeny s osudy dramatika, disidenta a prezidenta. V několika kapitolách představí na snímcích Pavla Hrocha a dalších fotografů budovy, vytvořené jeho dědečkem a otcem, jako byl palác Lucerna nebo barrandovské stavby, dále místa spojená s Havlovým dětstvím a mládím, érou úspěšného dramatika i disidentským obdobím. Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  | 
Ilustrace

Evropské dialogy Václava Havla: Evropa čelící migrační a uprchlické krizi: EU, státy a občanská společnost 
30. květen 2016, 08:15

Evropské dialogy Václava Havla jsou mezinárodním projektem, jenž si klade za cíl otevřít a vést diskusi o tématech určujících směřování současné Evropy s přihlédnutím k evropskému duchovnímu odkazu Václava Havla. Více

DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7  |  ico  | 
Ilustrace

(Russian) Propaganda & Disinformation In Ukraine: Current Challenges And Ways Forward 
31. květen 2016, 19:00

Two years from the outbreak of the conflict in Eastern Ukraine and illegal annexation of Crimea, Ukraine is still facing many challenges for its future development. What is the state of the media in Ukraine? How are Russian media, propaganda and disinformation campaigns influencing development in Ukraine, the building of institution and political and public debate? And how could Western communities and civil societies help to overcome these challenges? Více

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00  |  ico  |