Menu Prohledat web KVH EN

Underground a Československo, 1981–1986

Ilustrace
  • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
  • Kdy: 21. říjen 2021, 10:00 – 17:00

​Časové vymezení šesté mezinárodní konference o českém undergroundu nebylo, stejně jako u předchozích ročníků, zvoleno náhodně. Nová fáze eskalace studené války se odrazila na zesílených represích vůči domácí opozici. Po procesu s Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných zahájil komunistický režim druhé tažení proti undergroundu, vrcholící v listopadu 1981 zásahem vůči časopisu Vokno. Souběžně s pronásledováním disentu vrcholila celostátní akce „Asanace“, která do zahraničí vyhnala celou řadu osob spojených jak s undergroundem, tak s Chartou 77. Státní bezpečnost uvedla, že po celé republice zůstalo aktivních zhruba 60 disidentů. Mohutnost represálií přiměla opozici vážně se zabývat myšlenkou dočasného pozastavení činnosti Charty 77, k čemuž naštěstí nedošlo. Zatímco předchozí dekáda znamenala pro underground jeho vrcholnou, integrační fázi, období první poloviny osmdesátých let představuje jeho dezintegraci, vytváření lokálních ohnisek a provozování vlastní kultury, nezávislé na normalizační moci. Navíc vzniká nová subkultura z řad mládeže: punkové hnutí, záhy se ocitnuvší v zorném poli bezpečnostního aparátu.

Letošní konference se bude věnovat nejen výše uvedenému, ale také mnoha dalším, často neprávem opomíjeným aspektům zvoleného období. Na konferenci opětovně vystoupí přední domácí i zahraniční odborníci na problematiku undergroundu.

PROGRAM
 
9.50
Úvodní slovo Jáchym Topol
 
10.00 – 12.00
První blok (moderuje a diskusi řídí František Stárek Čuňas)
Michal Stehlík: Československo v letech 1981–1986
Ladislav Kudrna: Český underground 1981–1986
Barbara Bothová: Locomotiv GT versus Balaton - pop music v Maďarsku v 70. – 80. rokoch
Lukáš Haberland: Severomoravský underground, první polovina 80. let
 
12.00 – 12.15
Diskuse
 
12.15 – 13.30
Přestávka na oběd
 
13.30 – 17.00
Druhý blok (moderuje a diskusi řídí Ladislav Kudrna)
František Stárek Čuňas: První proces proti Voknu
Martin Valenta: Underground v Informacích o Chartě 77
Petra Veselá: Rituály těla a ambivalence. Antropologické aspekty reálného socialismu
 
15.00 – 15.30
Diskuse a pauza na kávu
Zdeněk Nešpor: Folk a (hudební) underground – cesta tam a zase zpátky
Jan Blüml: Neoficiální rockové fankluby
Miroslav Michela: Punkové hnutí
 
17.00 – 17.15
Diskuse a slovo závěrem (Ladislav Kudrna)
 

Konferenci pořádá Ústav pro studium totalitních režimů a Knihovna Václava Havla.

 

Sdílet

Facebook | Twitter