Menu Prohledat web KVH EN

Obývák Václava Havla

Ilustrace
  • Kde: on-line
  • Kdy: 17. listopad 2020, 12:00 – 18:00

Pořádá Knihovna Václava Havla a nezisková organizace Díky, že můžem v rámci akce Korzo Národní

12.00 – 13.00 | SVOBODA TVOŘIT
Během komunistické éry byla v naší zemi po většinu času umělecká tvorba pod přísnou kontrolou režimu, svobodné umělecké vyjádření bylo limitováno a v mnoha případech dokonce perzekuováno státními orgány. Jak je to se svobodnou tvorbou dnes? Je opravdu svobodná, a nebo má i dnes své vlastní mantinely? Jaká je její role ve společnosti a daří se jí tuto roli skutečně naplňovat? 

Hosté: Katarzia a Vladimír 518

Moderuje Hana Slívová.

13.45 – 14.45 | SVOBODA POMÁHAT

Občanská společnost zažívala za minulého režimu značný úpadek. Humanitární organizace včetně např. Československého červeného kříže byly začleňovány do systému společenských organizací Národní fronty, jako tehdy jediného možného rámce pro společenské i politické činnosti. Státní aparát zasahoval do jejich fungování i personálního obsazení. Jak je tomu se svobodou pomáhat dnes? Existují nějaké systémové brzdy, které brání lidem starat se o potřebné? Jaké jsou současné výzvy neziskových organizací z oblasti zdravotnictví a humanitární pomoci?

Hosté: Kateřina Vacková a Tomáš Šebek 

Moderuje Barbora Šichanová.

 15.30 – 16.30 | SVOBODA INFORMOVAT

Kontrola médií byla typickým fenoménem minulého režimu. Předkládané informace v nich byly účelně selektovány a zkreslovány tak, aby sloužily k jeho upevnění. Jak se s nabytou svobodou slova proměňovala mediální sféra po roce '89? V jaké kondici je dnes? Umíme se svobodou informací jako společnost zacházet? 

Hosté: Nora Fridrichová a Petr Šimůnek 

Moderuje Michael Rozsypal.

17.15 – 18.15 | SVOBODA VOLBY

Sedmnáctý listopad 1989 zásadně změnil chápání světa pro celé generace lidí žijících v Československu i jinde. Zatímco do té doby panovala oficiální doktrína historického determinismu, který předurčoval budoucnost do té míry, že kvůli ní bylo často třeba měnit minulost, objevila se před námi po prchavém momentu konce historie nejistá, ale otevřená budoucnost. Zatímco do té doby byly osud a kariéra jednotlivce do značné míry určeny jeho třídním původem a oddaností oficiální doktríně, nyní byl jednotlivec postaven před volbu mezi různými alternativními osudy a kariéry. Zatímco do té doby se životní styl řídil představami klasiků marxismu o novém socialistickém člověku, nyní si ho jednotlivec začal vytvářet sám. Nové možnosti cestování, nakupování, vzdělávání a zábavy začaly klást každému nespočetné otázky volby, a postupně nás přinutily si uvědomit, že volba není jen určitý druh svobody, ale svoboda sama.

O tomto historickém momentu a jeho dnešním odrazu ve společnosti, kultuře a lidském vědomí budou hovořit blízcí spolupracovníci Václava Havla, sociolog a diplomat Martin Bútora, divadelník a pedagog Petr Oslzlý, spisovatelka Eda Kriseová a psycholog, diplomat Michael Žantovský, který bude blok moderovat.

• Pořad můžete sledovat živě na Facebooku Knihovny VH a na Havel Channel. •

Související videa

Sdílet

Facebook | Twitter