Menu Prohledat web KVH EN

Konference Sto studentských (r)evolucí

Ilustrace
  • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
  • Kdy: 24. květen 2019, 09:00 – 17:00

Třicet let. Přesně tolik letos uplyne od sametové revoluce. Zatímco „velké dějiny“ roku 1989 jsou již historiky víceméně zpracovány, porevoluční životy těch, kdo listopadové události rozpoutali, jsou známy jen zřídka. Právě oni stojí v centru orálně historického projektu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Vysokoškolští studenti roku 1989 v časosběrné perspektivě. Životopisná vyprávění po dvaceti letech.

Co dnes dělají? Co si myslí o světě kolem sebe? A sehrála v tom nějakou roli osobní zkušenost ze sametové revoluce? Tyto a další otázky se pokusí zodpovědět (nejen) autoři připravované knihy Sto studentských (r)evolucí (Academia, listopad 2019), která navazuje na velmi úspěšnou knihu Sto studentských revolucí (Nakladatelství Lidové noviny 1999 a Karolinum 2019 – v tisku).

PROGRAM

1. PANEL Rám výzkumu

V prvním bloku se vystupující zaměří na širší kontexty výzkumu vysokoškolských studentů: ve vztahu k jejich předchůdcům a formám jejich sebeprezentací, k normativnímu rámci, k časosběrné povaze orální historie a z toho plynoucích otázek v souvislosti s proměnami tazatelského týmu.

9.00 Zahájení: Miroslav Vaněk

9.10 Pavel Mücke: O dějinách a paměti studentů (a studentek) z časů „velkých“ událostí českých soudobých dějin

9.25 Pavel Urbášek: Vysoké školy v době mezi přestavbou a revolucí

9.40 Miroslav Vaněk: Proč studenti a proč napodruhé? Časosběrnost a orální historie

9.55 Petra Schindler-Wisten: Jak naskočit do rozjetého vlaku? Tazatelské reflexe a metodologické aspekty výzkumu

10.10–10.30 diskuse, moderuje Jana Wohlmuth Markupová

2. PANEL Sametová revoluce jako symbolické centrum

Ve druhém bloku se referující pokusí pojmenovat různé spektrum významů, které sametová revoluce (se)hrála či stále hraje v životech jejích aktérů, a to ve třech rovinách: ve vztahu k sobě samým a případné další veřejné činnosti, v nazírání vlastního porevolučního mládí a mladé dospělosti v devadesátých letech a ve vztahu k sobě navzájem a ke generacím svých dětí a rodičů.

10.45 Jana Wohlmuth Markupová: Variace revoluce

11.05 Veronika Pehe: Zlatá devadesátá?

11.25 Miroslav Vaněk: Generace

11.45–12.15 diskuse, moderuje Petra Schindler-Wisten

3. PANEL Diskuse s účastníky studentské stávky z listopadu 1989

Závěrečný blok (13.30–15.30) tvoří diskuse s účastníky studentské stávky z listopadu 1989, v níž Miroslav Vaněk pohovoří se Zdenou Kolečkovou (Ústí nad Labem), Tomášem Ctiborem (Praha) a Martinem Štainerem (Olomouc).

Konferenci pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla, Fakultou humanitních studií UK a pracovištěm Orální historie – soudobé dějiny FHS UK. Registrace na akci: https://1url.cz/@soudobedejiny

Sdílet

Facebook | Twitter