Menu Prohledat web KVH EN

Jubilejní konference Evropské dialogy Václava Havla 2023: Evropa ve střetu dvou světů (19. 4. 2023)

Vloženo: 20. duben 2023

Foto: 1Foto: 2Foto: 3Foto: 4Foto: 5Foto: 6Foto: 7Foto: 8Foto: 9

O Evropě ve střetu dvou světů na půdě Univerzity Palackého debatovali Alexej Kelin, potomek donských kozáků a nositel Ceny Rudolfa Medka, Valeria Korablyova, ukrajinská socioložka, a ekonom Tomáš Sedláček, moderace se ujal historik a vedoucí Katedry politologie a evropských studií Jiří Lach. Atmosféru umocnila i úvodní slova předřečníků - prorektora UP Jiřího Stavovčíka, velvyslance USA Bijana Sabeta, hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka, děkana FF UP Jana Stejskala a ředitele Knihovny Václava Havla Michaela Žantovského. Ti všichni se ve svých projevech odkázali na Václava Havla a hodnoty, které Evropu, Ameriku a mnoho jiných zemí napříč kontinenty spojují - hodnoty postavené na úctě k právům jednotlivce a odpovědnosti všech za tento svět a jeho budoucnost. Debata se konala v rámci jubilejních 10. Evropských dialogů Václava Havla a oslav 450. výročí založení Univerzity Palackého v Olomouci v prostředí Posluchárny Václava Havla. Debata se konala za laskavé podpory Zastoupení Evropské komise v ČR.

Sdílet

Facebook | Twitter

Další galerie

Nejaktuálnější