Menu Prohledat web KVH EN

Dana Němcová: Děj se co děj, nemáte se čeho bát... (6. 12. 2021)

Vloženo: 7. prosinec 2021

Foto: 1Foto: 2Foto: 3Foto: 4Foto: 5Foto: 6Foto: 7Foto: 8Foto: 9Foto: 10Foto: 11Foto: 12Foto: 13Foto: 14Foto: 15Foto: 16

Psycholožka Dana Němcová patří k významným ženám poválečné české společnosti. Svými myšlenkami, postoji a charakterem ovlivnila velké množství osobností –⁠ jako představitelka českého disentu let sedmdesátých a osmdesátých a členka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, po roce 1989 pak jako poslankyně a charitativní pracovnice, věnující se pomoci druhým zejména ve Výboru dobré vůle –⁠ Nadaci Olgy Havlové. Během posledních třiceti let poskytla řadu rozhovorů, včetně vzpomínek rozhlasových. Její memoáry jsou cennou součástí české národní paměti. Kniha vychází z dochovaných rozhovorů, výpovědi z nich pečlivě spojuje a vytváří z nich tak souvislé svědectví o ní i o více než šedesáti letech českého kulturního, společenského a veřejného života. Cennou součástí knihy je její bohatý fotografický doprovod. Editorem textu svazku, vycházejícího v koedici s Ústavem pro studium totalitních režimů, je Jan Horník. S Danou Němcovou a Janem Horníkem hovořil Jáchym Topol.

Sdílet

Facebook | Twitter

Další galerie

Nejaktuálnější