Menu Prohledat web KVH EN

Jubilejní 10. mezinárodní konference k poctě laureáta Ceny Václava Havla za lidská práva 2022

Zločin a trest
Zločiny proti míru a lidskosti a kola spravedlnosti


 

„Kola spravedlnosti se točí pomalu, ale jistě.“    Sun-C'
 

  • Datum: středa 12. října 2022
  • Místo: Pražská křižovatka, Zlatá 1, Praha 1
  • Pořádá: Knihovna Václava Havla & Nadace Charty 77 
  • Partner projektu: Parlamentní shromáždění Rady Evropy

Program konference

13.30 – 14.00   Registrace 

14.00 – 14.10   Zahájení: Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla

14.10 – 14.20   Úvodní slovo: Karim Khan – hlavní žalobce Mezinárodního trestního soudu v Haagu

14.20 – 14.40   Rozhovor s laureátem/laureátkou Ceny Václava Havla za lidská práva 2022

Host: Evgenia Kara-Murza, manželka letošního laureáta Ceny ruského opozičního politika Vladimíra Kara-Murzy

Moderátor: Michael Žantovský, Knihovna Václava Havla

14.40 – 15.25   Panel I: Diskuse s finalisty Ceny Václava Havla za lidská práva 2022

Hosté:

Denys Rabomizo, zástupce ukrajinské koalice V 5 hodin ráno,
shromažďující důkazy o porušování lidských práv následkem ruského vpádu na Ukrajinu

Áaron Demeter, zástupce maďarské Duhové koalice hájící práva LGBTQIA+

Moderátorka: Linda Bartošová – novinářka a moderátorka 

15.25 – 15.45   Přestávka na kávu

15.45 – 17.00   Panel II: Kola spravedlnosti

Rozsáhlé porušování lidských práv, k jakému dochází například následkem ruské agrese na Ukrajině, ukazuje nejen hrůzné scény lidského utrpení a zvrácenosti, avšak otevírá též složité otázky uplatňování trestní odpovědnosti a transformační spravedlnosti. Kromě imperativu okamžitého a nepodmíněného ukončení všech zvěrstev je nezbytně nutné zdokumentovat a zaznamenat pro příští generace každé jednotlivé porušení lidských práv a přivést před soud ty, kteří za to odpovídají, abychom zabránili opakování takovýchto zločinů.

Diskusní panel se zaměří na tyto přístupy a jejich použitelnost u událostí, k nimž dochází na Ukrajině. Konkrétně se bude věnovat rozsahu a omezením Římských dohod ustavujících Mezinárodní trestní soud, různým historickým formám tribunálů, které projednávají válečné zločiny, rolí Rady Evropy, EU a OBSE, zkušenostem Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a rolí paměťových institucí a neziskových organizací při shromažďování důkazů o zločinech proti míru, a také různým formám retribuce a odškodnění obětí a jejich rodin.

Hosté:

Veronika Bílková – profesorka mezinárodního práva zaměřující se na mezinárodní bezpečnost a lidská práva, viceprezidentka Evropské společnosti pro mezinárodní právo 

Vladimír Dzuro – bývalý vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii

Tomáš Holub – katolický kněz a plzeňský biskup, první český vojenský kaplan

Moderátorka: Lenka Kabrhelová – novinářka, reportérka, vedoucí Podcastu 5:59, Seznam zprávy

17.00 – 17.20   Přestávka

17.20 – 18.35   Panel III: Kde pramení zlo? 

Současné události rovněž vedou k oživení jedné z nejpalčivějších otázek ohledně samotné povahy lidství: Je zlo jen konstrukt, kterým si vykládáme jednání, pro něž neexistuje adekvátní a přijatelné sociální vysvětlení, nebo je schopnost páchat zlo integrální a neoddělitelnou součástí lidské existence? A pokud platí to druhé, pak kde jsou jeho kořeny a spouštěcí mechanismy?

Hosté:

Ksenia Poluektova-Krimer – ruská historička zaměřující se na holocaust

Lenka Víchová – ukrajinistka

Jan Vevera – přednosta Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a bývalý armádní psychiatr

Moderátor: Jakub Szántó – novinář a moderátor, Česká televize 

18.25 – 18.40   Závěrečné slovo: Martin Palouš – diplomat, pedagog, signatář Charty 77 a zastánce lidských práv 

18.40 – 18.45   Poděkování a pozvání na sklenku: Michael Žantovský, Knihovna Václava Havla


 

* Diskuse se budou konat v češtině a angličtině se simultánním překladem z/do obou jazyků.


Konference se koná za laskavé finanční podpory Sekyra Foundation a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Hlavním strategickým partnerem Knihovny Václava Havla v roce 2022 je Fondation Zdeněk et Michaela Bakala.