Menu Prohledat web KVH EN

1990 – 1992 Prezident ČSFR

29. prosince 1989
zvolen Federálním shromážděním prezidentem Československé socialistické republiky
Název státu se během mandátu měnil:
- Československá socialistická republika (do 29. 3. 1990)
- Československá federativní republika (29. 3. - 23. 4. 1990)
- Česká a Slovenská Federativní Republika (23. 4. 1990 - 31. 12. 1992)
2. ledna 1990
první cesta do zahraničí: Německá demokratická republika - Berlín a Spolková republika Německo - Mnichov
3. ledna 1990
první domácí cesta: Ostrava, Frýdek-Místek
19. - 22. února 1990
Kanada a USA: vystoupení před oběma komorami Kongresu ve Washingtonu, Pocta Václavu Havlovi v katedrále St. John the Divine
26. - 27. února 1990
Sovětský svaz: dohoda o vzájemných vztazích a požadavek odsunu sovětských vojsk z Československa
jaro 1990
návrh na změnu názvu státu vyústil ve společenský spor známý jako pomlčková válka
5. července 1990
demokraticky zvoleným Federálním shromážděním České a Slovenské Federativní Republiky znovu zvolen prezidentem republiky
1990-92
postupné narůstání napětí mezi českou a slovenskou částí společného státu
10. prosince 1990
vystoupení ve Federálním shromáždění s návrhem na - 1) zřízení Ústavního soudu (přijat 27. 2. 1991); 2) přijetí ústavního zákona o referendu (přijat 18. 7. 1991); 3) rozšíření pravomocí prezidenta (nepřijato)
1. července 1991
rozpuštění Varšavské smlouvy představiteli SSSR, Bulharska, Česko-Slovenska, Maďarska, Polska a Rumunska na jednání politicko poradního výboru Varšavské smlouvy v Praze
24. září 1991
vystoupení ve Federálním shromáždění s návrhem na přednostní projednání prováděcího zákona o referendu a jeho vypsání na prosinec (zákon o způsobu provádění referenda schválen 6. 11. 1991, referendum o společném státě však vyhlášeno nebylo)
3. prosince 1991
vystoupení ve Federálním shromáždění se zákonodárnou iniciativou - 1) novela ústavního zákona o referendu (později nepřijat) 2) novela ústavního zákona o způsobu přijetí Ústavy ČSFR (později nepřijat) 3) návrh ústavního zákona o změnách FS (stažen 22. 1. 1992) 4) návrh ústavního zákona o zřízení Federální rady (stažen 22. 1. 1992) 5) návrh ústavního zákona o posílení pravomocí prezidenta (později nepřijat) 6) návrh nového volebního zákona (později nepřijat)
3. července 1992
nezvolen prezidentem České a Slovenské Federativní Republiky, zůstává však podle Ústavy nadále ve funkci
17. července 1992
Slovenská národní rada přijímá „Deklaraci o nezávislosti slovenského národa“
20. července 1992
abdikuje na funkci prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
25. listopadu 1992
Federální shromáždění přijímá zákon o rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky k 31. 12. 1992

© Knihovna Václava Havla, 2011

Fotogalerie

Václav Havel

Václav Havel
Foto: 1Foto: 2Foto: 3Foto: 4Foto: 5Foto: 6Foto: 7Foto: 8Foto: 9